Interview

De transportsector staat klaar om te helpen

Gepubliceerd op: 1 februari 2024

Ron Rijser, eigenaar van Rijser Transport, is sinds de start van het project betrokken bij de versterking van de brug in de A7. Als vertegenwoordiger van de transportsector denkt hij met Rijkswaterstaat mee over de beste aanpak, én koppelt hij belangrijke informatie terug naar zijn achterban.

‘Die brug moet gemaakt worden, dat is een feit. Als sector laten wij merken dat Rijkswaterstaat er niet alleen voor staat, maar dat wij willen en kunnen helpen.’

Het moment staat Ron nog scherp voor de geest: ‘Op 29 oktober 2022 bepaalde Rijkswaterstaat dat de tonnage op de brug omlaag moest van 50 naar 30 ton. Ik realiseerde me direct dat het een probleem was voor de transportbedrijven. Vrachtwagens mogen in Nederland namelijk 50 ton wegen en in Noord-Holland zitten naar verhouding veel transportbedrijven. De brug werd intensief gebruikt.’

De sector in overleg

Voor Ron was de gewichtsbeperking reden om de samenwerking binnen de transportsector nieuw leven in te blazen. ‘In de transportsector ben je afhankelijk van veel partijen. Samenwerking is noodzakelijk’, legt hij uit.

‘De grotere bedrijven in de regio hadden al ervaring met onderling overleg, van toen zij tijdens de kredietcrisis samen naar oplossingen hadden gezocht. De bereidheid om samen te werken is daarna blijven bestaan.'

'Toen ik ging rondbellen naar aanleiding van het bericht van Rijkswaterstaat, zaten we binnen de kortste keren bij elkaar met transportbedrijven, Rijkswaterstaat, Gemeente Purmerend, EvoFenedex en een funderingsbedrijf. De transportbedrijven vertegenwoordigden wel 4400 wagens aan tafel.’

Noodzakelijke versterking

‘We willen als transportsector Rijkswaterstaat waar mogelijk helpen om de renovatie van de brug rond te krijgen’, vertelt Ron. ‘We weten namelijk allemaal dat die versterking nodig is; je wil gewoon dat een brug aan de veiligheidseisen voldoet. Maar hoe regel je alle transporten om de werkzaamheden heen?’

‘Tot nu toe verloopt de samenwerking met Rijkswaterstaat geweldig. Het is een wisselwerking, waarin we ontdekken hoeveel er mogelijk is. Wij vragen aan onze kant om begrip in de sector: heb wat coulance met de levertijden van je leveranciers, bijvoorbeeld.'

'Verder informeren we transporteurs in Friesland dat ze op weg naar Zuid-Holland over Flevoland moeten rijden en niet door Noord-Holland. Dat soort communicatie heeft effect: je ziet de lange vrachtwagens nu vooral over de polder komen.’

Rijkswaterstaat houdt op zijn beurt rekening met de belangen van de transportsector. ‘Zij kondigden eerst aan dat de tonnage nog verder verlaagd zou worden, en dat dat 8 maanden lang zou duren’, herinnert Ron zich. ‘Maar het projectteam heeft zich ervoor ingezet dat dit kon worden teruggebracht tot 5 maanden. Dat zijn mooie prestaties.’

Informatiebijeenkomst transportbedrijven

Op zaterdag 2 maart 2024 vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor de transportsector over de werkzaamheden aan de bruggen de maatregelen daaromheen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier bijeenkomst transportbedrijven werkzaamheden A7

Ron raadt iedereen aan om te komen. 'Kom luisteren wat Rijkswaterstaat gaat doen, zodat je weet wat dat voor jouw bedrijf betekent. Toon je betrokkenheid, dat levert veel op!'