Werkzaamheden

N14: Sijtwendetunnel dicht door vervangen verlichting; voorjaar 2024

Gepubliceerd op: 7 december 2023, 17.27 uur - Laatste update: 7 december 2023, 17.31 uur

We vervangen van 4 februari tot en met 18 mei 2024 de verlichting in de Sijtwendetunnel in Leidschendam-Voorburg. Om de tunnel veilig te houden, storingen en oponthoud te voorkomen, is het belangrijk het gehele systeem van de verlichting nu te vervangen.

Hiervoor wordt telkens 1 van de 6 tunnelbuizen afgesloten. De werkzaamheden vinden doordeweeks plaats, ook overdag. In het weekend is de tunnel open. Weggebruikers worden omgeleid en moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Planning en aanpak vervangen verlichting Sijtwendetunnel

De Sijtwendetunnel bestaat uit 3 afzonderlijke tunnels; de Vliettunnel, Parktunnel en Spoortunnel. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, waarbij steeds 1 van de 3 tunnels in 1 rijrichting wordt afgesloten. De kruispunten tussen de tunnels blijven open voor het verkeer. We starten met de tunnelbuizen richting Den Haag. Daarna volgen die richting de A4.

Vanaf 4 december 2023 vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats in de gangen tussen de tunnelbuizen. Deze leveren vrijwel geen hinder op voor de omgeving of het verkeer. Op 7, 8, 14 en 21 december zijn er nachtafsluitingen van (delen van) de Sijtwendetunnel.

Op zondag 4 februari 2024 starten we met het vervangen van de verlichting. De verwachting is dat deze werkzaamheden per rijrichting 7 weken duren. De werkzaamheden vinden plaats van zondagavond 21.00 tot zaterdagochtend 6.00 uur. In overleg met belanghebbenden is besloten om doordeweeks te werken en de tunnel in het weekend open te houden in verband met de bereikbaarheid van Westfield Mall of the Netherlands.

Kijk voor de hele planning op de projectpagina N14: vervanging verlichting Sijtwendetunnel.

Werkzaamheden Sijtwendetunnel

We zorgen als tunnelbeheerder dat veiligheidsvoorzieningen zoals ventilatiesystemen, vluchtdeuren, verlichting, camera's en luidsprekers goed werken. Als de verlichting uitvalt, moet de tunnel dicht.

In opdracht van Rijkswaterstaat vervangt aannemer Croonwolter&dros de verlichting en voert gelijk ook andere noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit, zoals renovatie van de blusleidingen. Door het combineren van werkzaamheden wordt hinder door afsluitingen de komende jaren beperkt.

Vervanging en renovatie

Nederland staat internationaal bekend om zijn goede infrastructuur, zoals snelwegen, dijken en stormvloedkeringen. Rijkswaterstaat werkt er dagelijks aan. Veel bruggen, sluizen, tunnels en viaducten in Zuid-Holland zijn op leeftijd, worden belast door steeds méér en zwaarder verkeer en zijn toe aan groot onderhoud of vervanging.

De renovatie van de Sijtwendetunnel staat gepland voor 2030, maar in verband met de veiligheid en het voorkomen van onverwachte afsluitingen moet de verlichting nu al worden vervangen.

Meer informatie werkzaamheden Sijtwendetunnel?

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de projectpagina N14: vervanging verlichting Sijtwendetunnel. Heeft u vragen op opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.

Wilt u tijdens de werkzaamheden slimmer reizen en hinder vermijden? Bereid u dan goed voor. Kijk op de website van Zuid-Holland Bereikbaar voor een overzicht van grote werkzaamheden in Zuid-Holland én voor inspiratie om slimmer en duurzamer te reizen.

Ook werkgevers of logistiek ondernemers kunnen hier terecht voor tips over mobiliteit, regelingen en efficiëntere logistiek. Zo houden we de komende jaren met elkaar Zuid-Holland in beweging, terwijl we werken aan de infrastructuur voor de komende generatie(s).