Nieuwsbericht

Incidentele opening Haringvlietbrug; 20 november 2023

Gepubliceerd op: 9 november 2023

Vanuit de nautische sector heeft Rijkswaterstaat verschillende verzoeken gekregen om voor de afronding van de renovatie van het beweegbare deel van de Haringvlietbrug toch vast op een paar momenten schepen door de brug te laten.

Daarom ging op 6 november 2023 de brug open voor de scheepvaart en staat de volgende opening gepland op 20 november om 12.00 uur.

Als schippers gebruik willen maken van deze brugopeningen, dan kunnen zij zich tot 24 uur van tevoren hiervoor aanmelden via dit aanmeldformulier. Per brugdraai kunnen 50 schepen passeren. Aanmelders krijgen een bevestiging als ze mee kunnen varen.

Als door bijvoorbeeld harde wind of een technische storing de brugdraai niet mogelijk is, dan worden schippers hierover geïnformeerd.

Extra maatregelen

Om schepen veilig de brug te kunnen laten passeren, zijn verschillende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Zo zijn er extra bedienaars nodig, zijn er storingsmonteurs aanwezig en zetten we weginspecteurs in die met behulp van een verkeersstop het verkeer op de brug stilzetten. Hierdoor zijn we beperkt in het aantal openingen.