Nieuwsbericht

Groot onderhoud bewegingswerken Postbrug: stremming wegverkeer; 15 januari - 17 maart 2024

Gepubliceerd op: 14 november 2023, 17.27 uur - Laatste update: 17 mei 2024, 09.46 uur

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de bewegingswerken van de Postbrug (N670). De bewegingswerken hebben het einde van hun levensduur bereikt. De brug is hierdoor van 15 januari tot en met 17 maart 2024 afgesloten voor alle wegverkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de Vlakebrug en de Vlaketunnel. Fietsers, bromfietsers en langzaam verkeer rijden om via de Vlakebrug.

De Postbrug is een basculebrug over het Kanaal door Zuid-Beveland, een hoofdvaarweg voor de scheepvaart en onderdeel van de staande mastroute. De bewegingswerken van de brug, die ervoor zorgen dat de brug kan openen en sluiten, hebben het einde van hun levensduur bereikt. Om de brug in goede conditie te houden, renoveren we de bewegingswerken.

De werkzaamheden worden vanuit de basculekelder uitgevoerd, terwijl de brug in opstand is vastgezet. De uitvoeringstermijn van 9 weken is nodig. omdat werkzaamheden niet met elkaar zijn te combineren, en opeenvolgend moeten gebeuren.

Hinder wegverkeer Postbrug

Tijdens de werkzaamheden is de brug gestremd voor het wegverkeer. De werkzaamheden leiden daarom tot langdurige hinder voor autoverkeer, fietsers en bromfietsers.

Autoverkeer rijdt om via de Vlakebrug of de Vlaketunnel. De extra reistijd voor hen bedraagt ongeveer 10 minuten. Tijdens de ochtend- en avondspits blijft de Vlakebrug volledig beschikbaar voor het wegverkeer. Buiten de spitstijden gaat de Vlakebrug zoals gewoonlijk wel open voor de scheepvaart. Hierdoor kan de reistijd van het wegverkeer oplopen.

Langzaam rijdend verkeer, fietsers en bromfietsers worden omgeleid via de Vlakebrug. De extra reistijd voor fietsers bedraagt ongeveer 15 minuten.

Momenteel worden omleidingsroutes en hinderbeperkende maatregelen voor fietsers en bromfietsers in overleg met de omgeving nog verder uitgewerkt.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Informatieavond Postbrug

Omdat er sprake is van langdurige hinder wordt er een informatieavond georganiseerd om de omgeving te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. De informatieavond vindt plaats op 30 november 2023 van 19.00 tot 21.00 uur in Kerkelijk Centrum De Haven te Yerseke.

Hinder scheepvaart Postbrug

We voeren de werkzaamheden aan de Postbrug uit met de brug open. Tijdens de ochtend- en avondspits gaat de Vlakebrug niet open voor de scheepvaart. De scheepvaart wordt geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.

Meer informatie Postbrug

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.