Interview

Bijpraten met projectmanagers Prinses Margriettunnel: hoe gaat het met de herstelwerkzaamheden?

Gepubliceerd op: 1 november 2023, 15.08 uur - Laatste update: 2 november 2023, 15.17 uur

In het hart van Friesland zijn de herstelwerkzaamheden van de Prinses Margriettunnel in volle gang. Deze bijzondere klus ging op 15 juni 2023 van start. Nu, een aantal maanden later, nemen we opnieuw een kijkje achter de schermen.

Projectmanagers Huib de Ridder (Rijkswaterstaat) en Robert Bosma (Van Hattum en Blankevoort) vertellen over de huidige stand van zaken. Hoe staan we ervoor?

Onverwachte uitdagingen

Bij de herstelwerkzaamheden komen meerdere bijzonderheden kijken, zoals een opmerkelijke techniek: ‘We maken gebruik van een sluissysteem om palen te plaatsen’, begint De Ridder. ‘Op deze manier werken we tegen de enorme waterdruk in en hoeven we niet te bemalen. Maar nog nooit eerder deden we dit op deze schaal. We plaatsen maar liefst 1150 palen! Dit brengt onverwachtse uitdagingen met zich mee.’

Bosma haakt hierop in: ‘In augustus 2023 bleek de waterspanning en de opwaartse druk onder een deel van de tunnelvloer toch te groot waardoor er opnieuw een tunnelmoot omhoog kwam. Mede door het aangebrachte monitoringssysteem kon direct worden ingegrepen. Op dat deel is meteen nieuwe ballast aangebracht, zodat de tunnelmoot weer in zijn oorspronkelijke positie terugkwam. Gevaar voor het wegverkeer en onze werknemers is er niet geweest. We hebben daarna wel onze werkwijze moeten aanpassen.

Niet voorzien

De Ridder vult aan: ‘We zijn geconfronteerd met holle ruimtes onder de vloer, waardoor tijdens het boren van de palen extra druk onder de vloer kan ontstaan. Om de werkzaamheden goed uit te voeren en verdere schade aan de tunnel te voorkomen, moeten we deze ruimtes eerst vullen met een mengel van cement en klei voordat we verder kunnen boren.'

'Verder nemen we voorzorgsmaatregelen door op bepaalde plekken tijdelijk het grondwaterpeil te verlagen. Dit zorgt gelukkig niet voor overlast voor de omgeving, maar hierdoor zijn we momenteel minder ver dan we hoopten.’

Het streven blijft om de volledige openstelling van de Prinses Margriettunnel eind 2024 te realiseren. Maar door de aangepaste werkwijze staat de planning wel onder druk.

Komende werkzaamheden

De komende periode moeten omwonenden rekening houden met meer geluidsoverlast:. ‘Tot nu hebben we het lawaai voor omwonenden kunnen beperken’, zegt De Ridder. ’Maar binnenkort gaat het geluidsoverlast toenemen doordat we het beton boven de nieuwe palen moeten slopen.’

Bosma licht toe over de reden van de aankomende overlast: ‘Het is een kwetsbare tunnel, dus we moeten zorgvuldig te werk gaan. Daarom gebruiken we een speciale waterstraaltechniek die, in tegenstelling tot de werkzaamheden tot nu toe, meer geluid met zich meebrengt. Met deze techniek werken we extra gecontroleerd en veilig. We beperken de overlast zo veel mogelijk door onder andere geluidwerende schermen te plaatsen. Uiteraard brengen we de omgeving op tijd op de hoogte en blijft de tunnel open voor verkeer.’

Samen de schouders eronder

De Ridder kijkt positief naar de samenwerking: ‘De manier waarop alle partijen hun schouders eronder zetten is bijzonder. Het is uitzonderlijk dat Rijkswaterstaat samen met een uitvoerend bedrijf als Van Hattum en Blankevoort letterlijk naast elkaar werken. Omdat Sneek voor weinig mensen in de buurt is, werken we gezamenlijk op een ander kantoor in Nederland. Zo zijn we continu beschikbaar om te sparren en lossen we problemen snel op.’

Bosma beaamt dit en maakt een compliment aan het team dat dagelijks op en aan de tunnel werkt: ‘Er wordt 7 dagen per week gebouwd, 12 uur per dag. Dit doen onze mensen in 2 ploegen. Dat is uitzonderlijk en het vraagt om een andere inrichting van je privétijd, voor een lange periode. Bovendien is het hard werken. Dat verdient grote complimenten.’