Nieuwsbericht

Duurzamer onderhoudscontract voor de Eemsgeul gestart

Gepubliceerd op: 20 oktober 2023, 15.43 uur - Laatste update: 24 oktober 2023, 15.23 uur

Het onderhoud aan de Eemsgeul wordt sinds kort uitgevoerd door aannemer Van Den Herik uit Sliedrecht. De Eemsgeul is de toegangsroute naar de Eemshaven, de grootste zeehaven van Noord-Nederland. Sinds de komst van de LNG-terminal vervult de haven ook een cruciale rol in de Europese energieonafhankelijkheid.

Om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van Rijkswaterstaat zijn aannemers uitgedaagd om een aanbod te doen dat zowel op duurzaamheid als op prijs aantrekkelijk is. Rijkswaterstaat streeft naar een continue vermindering van milieukosten, waaronder verlaging van CO2-uitstoot, stikstofuitstoot en energiegebruik.

Voor het Eemsgeul-contract zijn bijvoorbeeld de maximaal toelaatbare milieukosten 20% verlaagd ten opzichte van het voorgaande contract.

Duurzaamheid

‘De duurzaamheidseisen van de Rijkswaterstaat hebben ons gestimuleerd het brandstofverbruik nog verder te minimaliseren’, vertelt Jan Huijbers, directeur van Van den Herik. ‘Het schip dat we inzetten, de Charlock, is gebouwd in 2016 en gecertificeerd als ‘Clean Ship’.

Al tijdens de bouw is de Charlock voorzien van een SCR-installatie (een katalysator die stikstofoxiden afvangt). Deze katalysator zetten we ook in tijdens de werkzaamheden aan de Eemsgeul en we varen in de eco-modus. Daardoor is het brandstofverbruik flink gedaald bij een gelijkblijvend productieniveau.’

Energieonafhankelijkheid

De Eemshaven is onder andere belangrijk voor aan- en doorvoer van brandstoffen en vervult daarmee een cruciale rol in de Europese energieonafhankelijkheid. Daarom is de Eemsgeul in 2018 -eveneens door Van den Herik- verdiept om toegang te bieden voor schepen met een maximale diepgang van 14 m.

LNG-terminal Eemshaven

Benno Beimers, nautisch adviseur Rijkswaterstaat licht toe: ‘Verdiepen was noodzakelijk voor het bevoorraden van de energiecentrales in de Eemshaven. Met deze verdieping kunnen grotere schepen de Eemshaven bereiken.’

‘Doordat de Eemsgeul geschikt is voor grote schepen, kon er in 2022 in een relatief korte tijd ook een LNG-terminal ontwikkeld worden in de Eemshaven. Het bevaarbaar houden van deze verbinding is dus van vitaal belang voor de Europese energie-onafhankelijkheid.’