Nieuwsbericht

Dijkversterking Vlieland start in voorjaar 2024

Gepubliceerd op: 12 oktober 2023 - Laatste update: 16 oktober 2023, 15:28

Met het ondertekenen van een contract met aannemer Boskalis zet Rijkswaterstaat een belangrijke stap in de realisatie van de dijkversterking op Vlieland.

Deze dijk ligt tegen de achtertuinen aan van de huizen aan de Dorpsstraat en moet het dorp beschermen tegen hoogwater van de Waddenzee.

Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Daarom versterken we de dijk. De eerste werkzaamheden daarvoor starten in februari 2024.

Goed geluisterd naar omwonenden

Tijdens het maken van het ontwerp van de nieuwe dijk is goed geluisterd naar omwonenden en belanghebbenden. Mede op hun verzoek wordt de dijk niet verhoogd. Om de dijk wel robuust en toekomstbestendig te maken is ervoor gekozen om deze zeewaarts te versterken. Waarbij we rekening houden met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar.

Daarnaast wordt er een weg aan de buitenkant toegevoegd. De weg is nodig voor het uitvoeren van beheer en onderhoud. De weg zal ook toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Binnendijks blijft een pad bestaan om de achtertuinen van bewoners van de Dorpsstraat te bereiken. Dit pad wordt verbreed, zodat het pad toegankelijk is voor hulpdiensten.

Start werkzaamheden

Woensdag 11 oktober 2023 ondertekende aannemer Boskalis het contract met Rijkswaterstaat om de dijkversterking op Vlieland uit te voeren. De komende periode wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt, waarna de eerste voorbereidende werkzaamheden in februari 2024 kunnen beginnen. Het werk aan de dijk zal in april 2024 starten.

De aanvoer van materiaal en machines zal plaatsvinden via een speciaal daarvoor gemaakte tijdelijke loswal. Op deze manier proberen we de hinder te beperken. Tevens wordt tijdens het werk een gebiedsconciƫrge ingezet. Hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en probeert hen waar nodig te helpen.

Tenslotte werd een uitkijkpunt gecreƫerd. Hierdoor kunnen eilanders en toeristen de werkzaamheden goed volgen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Rijkswaterstaat werkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma op landelijk niveau samen met waterschappen om op 88 plekken waterkeringen te versterken, waaronder in het Waddengebied. De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.