Werkzaamheden

De Twentekanalen zijn opengesteld voor scheepvaartklasse Va

Gepubliceerd op: 30 oktober 2023, 13.33 uur - Laatste update: 14 mei 2024, 12.52 uur

Rijkswaterstaat is klaar met de verruiming van de Twentekanalen. Ook zijn de werkzaamheden bij de Boekelosebrug afgerond.

Sinds maandag 23 oktober 2023 kunnen schepen van klasse Va gebruik maken van de Twentekanalen. Hiermee komt een eind aan 2,5 jaar werkzaamheden. Door de verruiming kunnen grotere schepen veiliger en vlotter doorvaren. Dit is een stimulans voor de regionale economie.

Verruimde vaarweg

De vaarweg tussen de IJssel en Sluis Eefde is verruimd voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 3,5 m. De vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo is verruimd met een aflaaddiepte van 2,8 m. Naast de verruiming hebben we ook de bodemweerstand in het zijkanaal hersteld en 35 km damwanden vervangen. Met het aanleggen van 12 km natuurvriendelijke oevers kunnen mens en dier makkelijker het kanaal verlaten.

Scheepvaartvoorzieningen

Bij Delden hebben we de plek waar schepen op het kanaal kunnen draaien groter gemaakt. Ook is een nieuwe zwaaikom bij Almelo aangelegd. De gemeentekade Delden is veiliger ingericht voor het laden en lossen van klasse Va-schepen.

Bij sluis Hengelo zijn de wachtplaatsen voor binnenvaartschepen uitgebreid. Zo kunnen aan beide kanten 2 klasse Va-schepen wachten. Ook is aan beide zijden van de sluis een wachtplaats voor de recreatievaart ingericht. Voor schepen met gevaarlijke stoffen (kegelschepen) is de bestaande kegelligplaats geschikt gemaakt voor de grotere Va-klasse.

Werkzaamheden gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo verdiept en vernieuwt zijn havens, zodat deze geschikt zijn voor klasse Va-schepen. Deze werkzaamheden zijn nog in volle gang.

Logistieke schakel

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water via de haven van Rotterdam over de IJssel naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe.

Met de verruiming kunnen grotere en zwaarder beladen schepen veiliger en vlotter varen op de Twentekanalen. Door de verruiming zijn de havens beter bereikbaar. Dit zorgt voor een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.

Meer informatie Twentekanalen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.