Nieuwsbericht

De onderste steen boven: over civieltechnische onderzoeken Noordtunnel

Gepubliceerd op: 19 oktober 2023 - Laatste update: 24 oktober 2023, 11:33

Begin september 2023 was de Noordtunnel een aantal nachten dicht, omdat er onderzoek werd gedaan naar de constructie. De Noordtunnel is een van de bestaande tunnels in Zuid-Holland, die een grote opknapbeurt nodig hebben.

Technisch manager PTZ Willem Hijmans en adviseur civiele techniek bij PTZ Stephan van der Horst vertellen waarom die onderzoeken nodig waren en wat ze hebben opgeleverd.

(Over foto's van tunnels verschijnt in witte letters de tekst: project tunnelrenovaties Zuid-Holland, één doel: de tunnels veilig en beschikbaar houden. Beneluxtunnel, Botlektunnel, Drechttunnel, Noordtunnel, Sijtwendetunnel, Thomassentunnel, Tweede Heinenoordtunnel. De onderste steen boven. Civieltechnische onderzoeken Noordtunnel.) STEVIGE MUZIEK LEVENDIGE MUZIEK WILLEM HIJMANS: De Noordtunnel was begin september een aantal nachten dicht, omdat we onderzoek deden naar de constructie. De Noordtunnel is een van de bestaande tunnels in Zuid-Holland die een grote opknapbeurt nodig hebben. We vervangen de installaties en voeren maatregelen uit om de constructie weer klaar te maken voor de toekomst. We willen precies in beeld brengen wat er allemaal moet gebeuren, zodat we dat in één keer goed kunnen uitvoeren, dat we onnodige kosten voorkomen en dat we de tunnel zo min mogelijk hoeven af te sluiten voor het verkeer. (Aldus Willem Hijmans.) STEPHAN VAN DER HORST: Een van de onderzoeken die we hebben gedaan, is naar het daglichtrooster, dat is het rooster boven de inrit van de tunnel. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar de zinkvoegen. We hebben gaten geboord in het dak om bij de zinkvoegen te kunnen komen, dat zijn de voegen die ooit bij de bouw van de tunnel zijn gemaakt voor de waterafdichting, om daar goed bij te kunnen komen en met een camera door dat gat te kunnen om goed de staat van de voegen te kunnen zien. We hebben ook onderzoek gedaan naar gevaarlijke stoffen in de tunnel, voorbeelden als asbest, PAK's en PCB's, om goed in beeld te hebben waar die aanwezig zijn in de tunnel, zodat we daar straks met de renovatie rekening mee kunnen houden en veilig kunnen werken, zodat we tijdens de werkzaamheden niet verrast worden doordat we die stoffen tegenkomen. We hebben ook onderzoek gedaan naar het beton om goed de schades van het beton in beeld te hebben, zodat we weten hoeveel betonherstel we moeten uitvoeren, maar ook naar de hittewerende bekleding op het dak, op het dak zit hittewerende bekleding, die is hier en daar beschadigd, om goed in beeld te hebben welke schades en hoeveel schades we hebben in de tunnel, zodat we precies weten hoeveel we straks moeten renoveren. (Mannen met oranje veiligheidskleding aan zijn aan het werk in de tunnel.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER De onderzoeken hebben heel veel informatie opgeleverd, we hebben een goed beeld gekregen van de tunnel, we weten nu heel goed hoe de staat van de constructie is en hoe die ervoor staat. De tunnel is nu ruim dertig jaar oud, staat er redelijk voor zoals we hadden verwacht, gelukkig geen hele grote verrassingen, dus we gaan nu verder werken aan de voorbereiding van de renovatie. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/tunnelrenovaties-zh. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2023.) DE LEVENDIGE MUZIEK STOPT

Willem Hijmans, technisch manager PTZ vertelt: ‘We vervangen de installaties en voeren maatregelen uit om de constructie weer klaar te maken voor de toekomst.’

Hijmans: ‘We willen precies in beeld brengen wat er allemaal moet gebeuren, zodat we dat in 1 keer goed kunnen uitvoeren. Zo voorkomen we onnodige kosten en hoeven we de tunnel zo min mogelijk af te sluiten voor verkeer.’

Stephan van der Horst, adviseur civiele techniek PTZ, licht toe: ‘Een van de onderzoeken die we hebben gedaan, is naar het daglichtrooster. Dat is het rooster boven de inrit van de tunnel.'

Een ander voorbeeld is het onderzoek naar de zinkvoegen. Dit zijn de voegen die bij de bouw van de tunnel zijn gemaakt voor de waterafdichting. Van der Horst: ‘We boorden gaten in het dak om bij de zinkvoegen te kunnen komen. Zo konden we daar met een camera door en viel goed de staat van de voegen te zien.’

Er zijn ook onderzoeken gedaan naar gevaarlijke stoffen in de tunnel. Stoffen zoals asbest, Paxim en PCB. Van der Horst: ‘Hierdoor verkrijgen we een goed beeld van waar eventuele gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in de tunnels. Tijdens de renovatie kunnen we daar dan rekening mee houden en daardoor veilig werken. Zo worden we tijdens de werkzaamheden niet verrast, doordat we onverwacht stoffen tegenkomen.’

Ook het beton is onderzocht. Van der Horst: ’We hebben goed de schades van het beton in beeld gekregen. Nu is duidelijk hoeveel betonherstel we moeten uitvoeren. De hitte-werende bekleding is bijvoorbeeld hier en daar beschadigd. Nu we op een rijtje hebben welke schades er zijn én hoeveel het er zijn, weten we precies hoeveel we straks moeten renoveren.’

De onderzoeken hebben dus veel informatie opgeleverd. Van der Horst: ’We weten nu heel goed wat de staat van de constructie is. De tunnel is ruim dertig jaar oud en staat er redelijk bij. Zoals we ook hadden verwacht; er zijn gelukkig geen hele grote verrassingen. Nu gaan we verder met de voorbereiding van de daadwerkelijke renovatie.’