Nieuwsbericht

Slim renoveren, efficiënt verbouwen

Gepubliceerd op: 15 september 2023

Wat er tijdens de renovaties precies moet gebeuren, verschilt per tunnel. Maar voor alle tunnels geldt dat de tunneltechnische installaties en het systeem voor bediening, besturing en bewaking aan het einde van de technische levensduur zijn.

Deze installaties moeten we vervangen of een upgrade geven. Bij de tunnels zijn ook werkzaamheden aan de civiele constructie nodig.

Dat deze renovaties hoe dan ook voor afsluitingen en hinder gaan zorgen, is onontkoombaar. Wel zoeken we naar slimme werkwijzen en bouwmethoden die eraan bijdragen dat we veel werk kunnen uitvoeren in zo kort mogelijke tijd.

Parallel ombouwen

Rijkswaterstaat gaat bij de tunnelrenovaties parallel ombouwen. Hierbij brengen we de nieuwe tunneltechnische installaties aan, terwijl de bestaande nog in gebruik blijven. Pas als de nieuwe installaties hangen en getest zijn, halen we de oude installaties weg. Hierdoor hoeft een tunnel minder lang dicht.

Digitale kopie van de tunnels

Wat niet per se zichtbaar is als je erdoorheen rijdt, is dat er een heel complex aan gangen en kamers om een tunnel heen zitten. Om precies in beeld te brengen wat er moet gebeuren, moet je dus af en toe in de tunnel zijn. Voorheen moest de tunnel dan vaak (deels) worden afgesloten.

We maken nu van alle tunnels 3D-scans en -modellen, zodat wij nu maar straks ook de aannemers er minder vaak fysiek naar binnen hoeven. Hierdoor zijn er in aanloop naar de renovaties minder afsluitingen nodig. Bovendien helpt het 3D-model ons ook om te ontwerpen in relatie met het ombouwplan en parallel ombouwen.

Uniformeren en standaardiseren

Bij de renovaties streven we ernaar om de installaties en systemen – zoals vluchtdeuren, hulppostkasten en ventilatie – van alle tunnels zoveel mogelijk gelijk te trekken. Hierdoor wordt het tunnelbeheer en -onderhoud in de toekomst efficiënter.

We werken hierin nauw samen met het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) waarin publieke en private partijen samenwerken aan het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over tunnels.

Leren ‘over de tunnels heen’

Door de renovaties van 7 tunnels in 1 project op te pakken, maken we optimaal gebruik van de kennis en capaciteit van de betrokken deskundigen. We willen de leerervaringen van de ene tunnelrenovatie meenemen naar de volgende, zodat we efficiënter werken en daarmee beter in staat zijn om hinder te beperken.

Niet alleen kunnen we veel plannen en keuzes hergebruiken, we kunnen ze ook steeds een stukje beter maken. We hopen hiermee ook een belangrijke basis te leggen voor tunnelrenovaties in de toekomst In de komende nieuwsbrieven komen we hier geregeld op terug.