Nieuwsbericht

Rectificatie update vuurtoren Lange Jaap september 2023

Gepubliceerd op: 25 september 2023 - Laatste update: 27 september 2023, 21:42

Op de projectpagina van Rijkswaterstaat van de vuurtoren Lange Jaap in Den Helder wordt sinds begin september 2023 melding gemaakt van de intentie om te starten met de renovatie van de vuurtoren in 2024.

Bij het bijwerken van de projectpagina Vuurtoren Lange Jaap is een tekst geplaatst die onterecht vooruitloopt op het nog lopende onderzoek, de eindrapportage, conclusie en besluitvorming door de bewindspersoon. Wij betreuren het dat deze onjuiste informatie is gepubliceerd.

Het is namelijk de wens om de vuurtoren te behouden, maar of dit ook daadwerkelijk mogelijk is moet blijken uit de onderzoeken en daaruit voortkomende scenario’s. Dit is in lijn met de informatie die de minister met de Tweede Kamer en de betrokken stakeholders heeft gedeeld.