Nieuwsbericht

Heinenoordtunnel sinds 1 september weer open: terugblik op de afsluiting in augustus

Gepubliceerd op: 6 september 2023, 13.08 uur - Laatste update: 11 september 2023, 14.14 uur

Voor de renovatie was de Heinenoordtunnel in de A29 in augustus een kleine 4 weken in beide richtingen dicht. Voor weggebruikers betekende dat dus omrijden, buiten de spits reizen, thuiswerken, met de fiets of de bus in plaats van met de auto. Verkeersmanager Roy Kokshoorn van Rijkswaterstaat kijkt terug op een bewogen periode.

Maximaal 1 uur extra reistijd

‘Hoe je het ook wendt of keert, een afsluiting van een weg, en dus ook van de Heinenoordtunnel, leidt tot hinder voor het verkeer. Dat is niet te voorkomen’, zegt Kokshoorn. ‘Door een slimme wijze van uitvoeren en het treffen van verschillende maatregelen hebben we de hinder kunnen beperken tot maximaal 1 uur.’

'Het advies aan de weggebruiker was om in de spits rekening te houden met een extra reistijd die kon oplopen tot meer dan een uur. ‘Daar zijn we gemiddeld genomen net onder gebleven. Achteraf kijken we daar vanuit het oogpunt van verkeersmanagement tevreden op terug ondanks dat het voor veel mensen dus toch extra reistijd betekende. In de eerste 2 weken van de afsluiting was het nog volop vakantie.

Hij vervolgt: 'De verwachting dat de hinder in die weken beperkt zou blijven, is uitgekomen. Maar we wisten natuurlijk ook dat het in de weken erna drukker zou worden, omdat dan voor steeds meer mensen de vakantie erop zat. We zagen dan ook dat de filedruk wel echt toenam.’

Files door ongelukken

En daar zaten ook een paar uitschieters bij door bijvoorbeeld een ongeluk of een pechgeval. ‘Op kleine incidenten bereiden we ons bij afsluitingen voor. Zo laten we extra bergers rijden, zodat een pechgeval snel afgehandeld kan worden. Maar op grotere incidenten kun je je eigenlijk niet voorbereiden.’

Zo was er de afgelopen weken een aantal incidenten dat tot forse vertragingen leidde. ‘In de derde week van de afsluiting bijvoorbeeld verloor een vrachtwagen ten zuiden van de Moerdijkbrug op de A16 blokken beton. Dan weet je: opruimen en asfalt herstellen kost tijd. Na zo’n incident verspreiden de files zich tijdens de spits als een olievlek over de snelwegen en lopen ook de lokale wegen bij de aansluitingen vast.’

Leren van eerdere afsluitingen

De Heinenoordtunnel was in de meivakantie ook al ruim een week dicht. De ervaringen die toen hebben opgedaan, waren waardevol voor de afsluiting van de tunnel in augustus, zegt Kokshoorn.

‘Een belangrijke les was dat we op sommige plekken geen verkeersregelaars meer hebben ingezet om sluipverkeer te weren. Tijdens de afsluiting in mei kregen zij soms te maken met agressief gedrag van weggebruikers. Op een aantal plekken is de weg daarom helemaal afgesloten met betonnen barrières.’

‘In augustus ging het ook bij de pont bij Spijkenisse mis. De pont heeft weinig capaciteit en de lokale wegen naar de pont kunnen extra autoverkeer niet aan. Daarom was de pont geen officiële omleidingsroute. Maar veel automobilisten wilden toch richting pont en sommigen kropen via dijkweggetjes voor. Dat leidde tot agressie.'

'Samen met de gemeente Nissewaard is besloten om meteen maatregelen te treffen. Naast extra communicatie en tekstwagens om weggebruikers te wijzen op de officiële omleidingen hebben we wegen met betonblokken afgesloten. Dat we zover moesten gaan, had ik niet verwacht.’

‘Omleidingen en afsluitingen zijn er niet om de weggebruikers te pesten. We doen het voor de veiligheid van weggebruikers en inwoners. En uiteindelijk is het volgen van de officiële omleidingen niet alleen veiliger, maar soms ook sneller.’

Logeren bij vrienden

Kokshoorn is positief over de flexibiliteit van de weggebruikers die hun reisgedrag hebben aangepast. ‘Ze zijn bijvoorbeeld gaan fietsen of hebben de auto op een P+R gezet om vervolgens met het openbaar vervoer of een collega verder te reizen. Ik heb zelfs gehoord dat mensen bij vrienden gingen logeren om zo geen last te hebben van de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Dat is echt een compliment waard.’

Weekendafsluitingen

Tot het einde van 2023 is de tunnel nog een aantal weekenden dicht in 1 rijrichting. En in 2024 gaat de renovatie ook nog door. ‘De impact van afsluitingen in het weekend en in 1 rijrichting zal veel kleiner zijn’, zegt Kokshoorn.

‘Er is in de weekenden natuurlijk veel minder verkeer op de weg. Er zijn dan ook nauwelijks nog afsluitingen van lokale wegen om sluipverkeer tegen te gaan. En wat blijft is dat de bussen door de tunnel in de A29 of door de Tweede Heinenoordtunnel gaan. De fietsbuis van de Tweede Heinenoordtunnel blijft open voor (brom)fietsers. Het ov en de (brom)fiets blijven dus een goed alternatief de auto.’

En tijdens de weekendafsluitingen blijft de pont tussen Nieuw-Beijerland en Hekelingen (Spijkenisse gratis voor (brom)fietsers, motor of scooters.’