Nieuwsbericht

Het belang van de technische installaties in de Heinenoordtunnel: Van hulppostkasten tot ventilatoren

Gepubliceerd op: 18 augustus 2023, 08.56 uur - Laatste update: 18 augustus 2023, 09.13 uur

Luidsprekers, verlichte pictogrammen en kilometers kabels. Een tunnel, zo ook de Heinenoordtunnel, zit vol met technische installaties die de gemiddelde reiziger misschien niet eens opvallen. Stuk voor stuk zijn ze enorm belangrijk. Waarom precies?

Elke dag rijden er zo’n 110.000 voertuigen door de Heinenoordtunnel. Reizigers moeten altijd veilig zijn in de tunnel, ook in geval van nood. Een van de belangrijkste doelen van veel van de technische installaties is bij een calamiteit de mensen helpen in die eerste minuten voordat de hulpdiensten er zijn. Dat wil zeggen dat ze ervoor zorgen dat mensen zelf de tunnel veilig kunnen verlaten, dat zij zichzelf kunnen redden: zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid

Stel, er vindt een aanrijding plaats waarbij brand ontstaat. De rookdetectie signaleert dat er rook ontwikkeling is, de ventilatoren slaan automatisch aan en drijven de rook uit de tunnelbuis en blazen de hitte weg. In de hulppostkasten zitten middelen om eventueel zelf een kleine brand te kunnen blussen. Daar zit ook een noodtelefoon, zodat u meteen contact kunt maken met de verkeerscentrale. En de zo vanzelfsprekende verlichting gaat op 100%.

Stilstaande voertuigen worden automatisch opgemerkt

In de tunnel zit ook een systeem dat stilstaande voertuigen opmerkt. Zodra er een auto in de tunnel stilstaat, ziet de bedienaar van de tunnel in de verkeerscentrale, de tunneloperator, dat en met 1 druk op de knop sluit deze de tunnel af. De matrixborden boven de weg gaan dan knipperen, het verkeerslicht bij de tunnel springt op rood en de afsluitbomen kunnen worden gesloten. Nieuw verkeer kan dan de tunnel niet meer in.

Omroepsystemen en pictogrammen wijzen de weg

De bedienaar in de verkeerscentrale kan via het omroepsysteem de mensen in de tunnel de weg wijzen naar de speciale vluchtgang tussen 2 tunnelbuizen in, het middentunnelkanaal.

De pictogrammen in de tunnel tonen de kortste route en aparte luidsprekers begeleiden de mensen naar een vluchtdeur. De vluchtdeuren zijn dan extra verlicht met een groene randverlichting en een spot boven de deur. De vluchtdeuren zijn zo gemaakt dat deze met een relatief geringe inspanning open geschoven kan worden. Deuren schuiven ook vanzelf weer dicht.

Veilig in het middentunnelkanaal

Eenmaal in het middentunnelkanaal wordt u de juiste kant op gestuurd ondersteund door een omroepinstallatie en borden met pictogrammen.

U kunt via het middentunnelkanaal vanuit beide tunnelbuizen zelf de tunnel uit lopen en daar wachten op hulp en verdere instructies van de hulpdiensten. Of, als u slecht ter been zijn, daar veilig wachten op hulp. Een overdruk installatie zorgt ervoor dat er in het middentunnelkanaal geen rook vanuit de verkeerstunnelbuis kan komen. De vluchtdeuren zelf zijn bestand tegen direct vuur en hitte en houden de vluchtweg veilig.

Hulpdiensten

Met installaties en systemen in de tunnel wordt er zo gezorgd dat automobilisten en hun medereizigers zich zelf in veiligheid kunnen brengen, waarbij de bedienaar in de verkeerscentrale op afstand ook hulp kan bieden totdat de hulpdiensten arriveren.

In de tunnel zijn er ook installaties aanwezig voor de hulpdiensten zodat zij hun taak, kunnen uitvoeren. Denk aan aansluitingen en blusleidingen voor het kunnen blussen van een brand. Voor de communicatie van de hulpdiensten is er gezorgd voor dekking van hun portofoons en mobilofoons en krijgen ze straks na de renovatie ook de beschikking over beelden van de tunnel, zodat ze direct beter zicht hebben op de situatie in de tunnel.

Bedienen, besturen en bewaken

Al die installaties moeten wel op een juiste manier met elkaar samenwerken en ook moet de bedienaar de nodige handelingen op afstand kunnen uitvoeren. Daarvoor wordt een 3B systeem gebruikt. 3B staat voor bedienen, besturen en bewaken.

Een complex netwerk van computers, PLC’s netwerktechniek (PLC staat voor programmable logic controller en is een computer die geprogrammeerd is om specifieke taken uit te voeren en de prestaties van machines en processen te monitoren en te beheersen) en heel veel aansluitingen van de apparatuur naar de besturingscomputers, moet dit alles realiseren.

Al met al zijn er dus veel installaties nodig bij een incident. En dan hebben we het nog niet over de noodzakelijke dagelijkse dingen als water wegpompen bij regen, het koelen van alle technische ruimten, de energievoorziening en zo nog een aantal zaken.

Al deze installaties en systemen vervangen we tijdens deze renovatie. De nieuwe installaties en systemen worden naast de bestaande gemonteerd, zodat de oude in werking blijven en we de tunnel niet maanden achtereen hoeven af te sluiten. Na iedere afsluiting worden de installaties weer getest en aangezet, zodat de tunnel weer veilig gebruikt kan worden.