Nieuwsbericht

Verontreinigde grond bij Waalstrandje in Nijmegen verwijderd

Gepubliceerd op: 7 juli 2023, 15.35 uur - Laatste update: 7 juli 2023, 16.32 uur

Bij een Waalstrandje vlakbij de brug Ooypoort in de Stadswaard bij Nijmegen is verontreinigde grond aangetroffen. Op donderdag 6 en vrijdag 7 juli 2023 is de verontreinigde grond zoveel mogelijk afgegraven.

Meer verontreiniging

Tijdens de werkzaamheden bleek dat in de diepere laag nog restverontreiniging zit. Daarom is de grond afgedekt met worteldoek, schone klei en stortsteen. Hiermee is het strandje voor nu veiliggesteld.

Voor het vervolg is nader onderzoek nodig. Dit gaat Rijkswaterstaat na de zomer uitvoeren. Op basis van dit onderzoek worden aanvullende maatregelen bepaald.

Toegankelijkheid Waalstrandje

De grond op het Waalstrandje is nu bedekt en geïsoleerd, en in overleg met de gemeente Nijmegen zijn de hekken weggehaald. Het strandje daarmee sinds vrijdagmiddag weer toegankelijk.

Blauwe substantie

We onderzochten de grond na een melding van een blauwe substantie op een strand nabij de brug Ooijpoort. Na analyse van de genomen monsters bleek dat de grond verontreinigd is met onder andere arseen, cyanide en PAK’s. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de verontreiniging en hoe die daar terecht is gekomen.

We adviseren bezoekers van het strand met gezondheidsklachten contact op te nemen met de GGD Gelderland-Zuid, telefoonnummer: 088 - 144 71 44.