Nieuwsbericht

Terugblik Dag van de Bouw Prinses Margriettunnel

Gepubliceerd op: 20 juli 2023, 17.02 uur

Op zaterdag 17 juni 2023 was het de Dag van de Bouw. Tussen 10.00 uur ’s morgens en 16.00 uur ’s middags waren mensen welkom om een kijkje te komen nemen bij de Prinses Margriettunnel.

Er was veel belangstelling voor deze dag. We hebben meer dan 1.000 mensen mogen ontvangen. Bezoekers werden meegenomen in de ontwerp- en uitvoeringsstappen die doorlopen worden. Dit gebeurde aan de hand van presentaties en een proefopstelling van het sluisjessysteem.

Ze kregen zo een beeld van de complexiteit die hiermee samenhangt. Vanwege de veiligheid kon de tunnelbak niet betreden worden. Er was daarom een tribune opgesteld boven de tunnelbak om de werkzaamheden goed te kunnen zien.

Festiviteiten

Op de projectlocatie, waar een grote safaritent de nodige schaduwplekken opleverde, werden bezoekers ontvangen met koffie, thee en frisdrank en voor de kleintjes was er popcorn. 

Ook konden er op deze warme en zonnige dag ijsjes worden besteld en voor kinderen was er een groot springkussen. Als organisatie kregen we positieve reacties op het feit dat we deze dag voor de omgeving hadden georganiseerd.

Verhalen van bewoners

Directe bewoners en ook mensen die van verder weg kwamen, toonden zich heel geïnteresseerd in de herstelwerkzaamheden van de tunnel. Er kwamen bovendien veel interessante verhalen los van bewoners die de aanleg van de Prinses Margriettunnel in de jaren 1974 tot 1978 van nabij hadden meegemaakt.

Sommigen hadden zelfs aan bepaalde activiteiten meegewerkt. Een bewoner gaf aan dat zijn moeder destijds zo enthousiast was over de bouw van het eerste aquaduct van Fryslân, dat ze alle artikelen erover verzamelde in een plakboek.

Mooi om te horen dat dit zo leefde en dat mensen zo enthousiast konden vertellen over vroeger, maar zich ook heel geïnteresseerd toonden in de huidige herstelaanpak. Dat maakte het een hele waardevolle dag waar wij tevreden op terugkijken!