Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning: juni 2023

Gepubliceerd op: 7 juli 2023, 09.15 uur

We publiceren regelmatig onze voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen. Zo kunnen marktpartijen zich hierop voorbereiden.

Recente editie van inkoopplanning

De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten die nog niet zijn aanbesteed. De hele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand.

Actuele aanbestedingen vindt u op de website van TenderNed. Factsheets van meerdere inkopen zijn beschikbaar via het Rijkswaterstaat Publicatie Platform.

Extra middelen voor instandhouding

Naast de eerder toegezegde middelen in het coalitieakkoord, maakte de Minister onlangs bekend geld uit de aanlegportefeuille voor hoofdvaarwegen en hoofdwegen te verschuiven naar instandhouding. Momenteel wordt uitgewerkt wat dat voor de planning betekent. Kijk op de website van Rijksoverheid voor de MIRT-brief, welke in juni 2023 naar de Tweede Kamer is gezonden.