Nieuwsbericht

Oplossingen en suggesties om hinder tijdens de renovatie Heinenoordtunnel te beperken: een aantal voorbeelden

Gepubliceerd op: 25 juli 2023, 15.15 uur - Laatste update: 25 juli 2023, 17.44 uur

De broodnodige renovatie van de Heinenoordtunnel zorgt dit jaar en volgend jaar ontegenzeggelijk voor hinder. Rijkswaterstaat probeert die overlast samen met haar partners enigszins dragelijk te houden, en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met alle betrokkenen. Met een aantal voorbeelden illustreert Leonie Zeestraten, directeur netwerkmanagent bij Rijkswaterstaat, hoe afwegingen, belangen, en (on)mogelijkheden tot de best denkbare oplossingen leiden.

Niet voor iedereen een oplossing te vinden

‘De reiziger gaat van deur tot deur. Die maakt het niet uit van wie welke weg nu is en wie het voor hem gaat oplossen. Als het de gemeente is, prima. Zijn wij het als Rijkswaterstaat, ook goed,’ stelt Zeestraten. ‘We doen het echt samen. Wat niet wegneemt dat reizigers veel verschillende belangen hebben en dat het complex en soms onmogelijk is om een oplossing te vinden die tevreden stelt.’

Landbouwverkeer of busvervoer?

Concreet betekent dit keuzes maken, zoals bij de Heinenoordtunnel. De Heinenoordtunnel is voor de renovatie regelmatig dicht. De Tweede Heinenoordtunnel, die voor langzaam verkeer, blijft open. ‘Je kijkt dan naar hoe je de capaciteit van die tunnel het beste kunt benutten en voor welke verkeerstromen.’

‘Als eerste kom je dan bij de nood- en hulpdiensten terecht, die hebben altijd voorrang. Daarnaast maakten we een afweging tussen het landbouwverkeer en de grote hoeveelheid personen, die je via bussen door de tunnel zou kunnen vervoeren. De tunnel is daarom tijdelijk geschikt gemaakt voor bussen. Er is besloten om overdag personenvervoer via bussen als alternatief voor de auto voorrang te geven in de tunnel.’

En zo’n beslissing schuurt, omdat het landbouwverkeer daardoor nu alleen ’s nachts in de tunnel mag. Deze landbouwers hadden graag ook overdag een mogelijkheid gehad om door de tunnel te gaan. Zeestraten: ‘Dat snap ik, maar soms maak je een andere afweging. Iedereen tevreden houden lukt niet altijd.’

Inzet bussen samen mogelijk maken

Een ander voorbeeld, en dan met name op het gebied van samenwerking, gaat over de Haringvlietbrug. Die is in de maanden juni en juli afgesloten. Alternatief voor het snelverkeer zijn de omleidingsroutes, bijvoorbeeld via de A16. Voor langzaam verkeer dat normaal over de parallelbaan rijdt, worden veerponten ingezet. Een voor landbouwvoertuigen en een voor (brom)fietsers.

Zeestraten: ‘Vanuit de omgeving kregen we vervolgens de vraag of ze hun auto ergens bij die pont konden parkeren, in plaats van die omleidingsroute te nemen.’ Rijkswaterstaat zag daar niet meteen mogelijkheden voor, maar er kwam toch een oplossing: ‘De betrokken gemeenten zijn elk begonnen met een pendelbusdienst naar de veerpont. Rijkswaterstaat regelde dat de pendelbussen dichtbij de pont konden komen. Door de krachten te bundelen hebben we samen voor een extra alternatief gezorgd. Wat mooi laat zien dat we samen naar oplossingen zoeken, ook al zijn wij de uitvoerder van de werkzaamheden.’

Aanpassingen afrit A16

Een ander mooi voorbeeld van samen naar oplossingen zoeken is dat we naar aanleiding van de evaluatie van de afsluiting in mei de indeling van de afrit van de A16 richting de Kiltunnel en N217 aanpassen en daarmee de doorstroming verbeteren.

Zeestraten: ‘Op verzoek van ondernemers en de wethouder in de Hoeksche Waard hebben we de situatie voor het verkeer richting de Kiltunnel nogmaals bekeken, en besloten de rijstrookindeling hier tijdelijk aan te passen. Hierdoor zal het verkeer, komende vanaf de A16 vanuit Rotterdam, beter doorstromen richting de Hoeksche Waard.’

Extra rijstrook op de Moerdijkbrug, goed idee?

Ook ondernemers komen regelmatig met ideeën. Dat is echt super, maar helaas zijn die ideeën niet altijd uitvoerbaar, weet Zeestraten. Zelfs niet als ze voor de hand liggen. ‘Zo werd het idee geopperd om op de omleidingsroute A16 op de Moerdijkbrug een extra rijstrook te creëren, om zo het verkeer soepeler te laten doorstromen.’

‘Een heel logisch en voor de hand liggend idee. Dat idee is tijdens de voorbereidingen door ons onderzocht, maar bleek niet uitvoerbaar. De rijbanen versmallen, daar is nog wel een mouw aan te passen. Maar de Moerdijkbrug is, net als de Haringvlietbrug, een oude brug die niet op deze extra verkeersbelasting door een extra rijstrook is berekend, met - door die aanpassing - het zware vrachtverkeer bovendien op de meest kwetsbare rijstrook.’

Zwerven

Wat altijd van belang blijft, is gedurende werkzaamheden monitoren of wat je dacht dat zou gebeuren, ook echt plaatsvindt. Zeestraten neemt het gedrag van het vrachtverkeer als voorbeeld. Een bepaald percentage chauffeurs mist alle vooraf gegeven meertalige informatie en mist de omleidingsborden en rijdt toch op de automatische piloot richting een afgesloten tunnel of brug.

Zeestraten: ‘Bij de Haringvlietbrug komen dagelijks diverse vrachtwagens die vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden er pas bij de afslag Numansdorp achter dat ze niet verder kunnen. Ze moeten dan terug de A29 op naar Rotterdam en dan via de A16 en A17 naar het zuiden. Dat voelt echter onnatuurlijk, met als gevolg dat een klein deel van hen gaat zwerven op het lokale wegennet.’

‘Daarom heeft Rijkswaterstaat extra borden geplaatst bij de afrit en oprit en de gemeente Hoeksche Waard heeft een verkeersregelaar ingezet om vrachtwagenchauffeurs te informeren hoe ze hun weg kunnen vervolgen als ze gemist hebben dat de brug dicht. Samen heeft dat geholpen, we krijgen nu meer vrachtwagenchauffeurs terug op het goede pad. Wanneer in augustus de Heinenoordtunnel sluit, kunnen we hetzelfde gedrag verwachten in tegengestelde richting. We geven daar dan zeker opnieuw extra aandacht aan.’

Nog meer onderhoudsklussen

Zeestraten wijst nogmaals op het belang en de waarde van samenwerking. Met de andere stakeholders, en met de reizigers: ‘De komende jaren staan er in Zuid-Holland nog veel onderhoudsklussen op de agenda. Met bovendien, zeker in de eilandgebieden, niet veel alternatieven om het verkeer om te leiden. Dan moet je echt met iedereen in gesprek blijven en samen zoeken naar mogelijkheden.’