Nieuwsbericht

Marktinformatiebijeenkomst project A44 voor bouwers

Gepubliceerd op: 11 juli 2023, 15.36 uur - Laatste update: 14 mei 2024, 10.46 uur

Het project A44 is nu al voorbereidingen aan het treffen om de vervanging van de viaducten Lisserweg, Hoofdvaart, het Spoorwegviaduct en de Kaagbrug vanaf 2024/2025 te realiseren. Eind juni 2023 hebben we daarvoor een fysieke marktinformatiebijeenkomst gehouden.

14 verschillende, geïnteresseerde partijen ontvingen toelichting over de achtergrond van dit project. Ook kwamen onderwerpen aan de orde die voor ons, maar ook voor de toekomstige bouwer van groot belang zijn: stikstof, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Digitale marktconsultatie

Met 7 partijen is in de week erna een digitale marktconsultatie gehouden. Daar spraken we onder meer over veiligheid, fasering en werkruimte. Rijkswaterstaat hecht een groot belang aan dergelijke contactmomenten met de markt.

We toetsen dan of de oplossingen die wij hebben bedacht ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

De geïnteresseerde partijen waren erg positief over het project en zagen kansen om het project voor hen en voor de omgeving tot een succes te maken

Meer informatie Project A44

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over het Project A44? Neem dan contact met ons op.