Nieuwsbericht

Afronding verruiming Twentekanalen

Gepubliceerd op: 4 juli 2023, 14.41 uur - Laatste update: 14 mei 2024, 12.49 uur

Minister Harbers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat stond 4 juli 2023 stil bij de afronding van de verruiming van de Twentekanalen. Dit deed hij samen met Rijkswaterstaat, de aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Been en regionale bestuurders.

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water. Met de verruiming van de Twentekanalen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen veiliger en vlotter varen en zijn de havens van Almelo, Hengelo en Enschede beter bereikbaar. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Op 4 juli heeft de minister samen met de aanwezigen stil gestaan bij de afronding van de verruiming van de Twentekanalen. Om de Twentekanalen geschikt te maken voor klasse Va zijn sinds 2008 veel projecten uitgevoerd.

Zo is in een eerdere fase de vaarweg tussen sluis Eefde en Delden verruimd, werd een nieuwe sluiskolk bij Eefde gebouwd en zijn kades en zwaaikommen heringericht. De gemeenten Almelo en Hengelo moeten de havens nog geschikt maken.

Belangrijke logistieke verbinding

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke verbinding voor het vervoer van goederen over water. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe. Voormalig minister Schultz van Haegen heeft in 2013 een afspraak gemaakt met 31 Twentse bedrijven om het vervoer over de weg te verschuiven naar het water. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘Beter Benutten-deal’.

Verruimen Twentekanalen

Om ervoor te zorgen dat schepen meer lading kunnen vervoeren zijn de Twentekanalen verruimd tussen de IJssel en sluis Eefde, tussen sluis Eefde en Delden (eerdere fase), tussen Delden en Hengelo en in de zijtak.

Verder is de invaart van de zijtak aan beide zijden tot 1,5 m verbreed. Op veel plaatsen zijn de damwanden vervangen, omdat deze aan vervanging toe waren. Bij Delden is een grotere zwaaikom aangelegd en bij Almelo is een nieuwe aangelegd.

Ook is de gemeentekade Delden veiliger gemaakt voor het laden en lossen van klasse Va-schepen. Bij sluis Hengelo zijn de huidige wachtplaatsen voor binnenvaartschepen uitgebreid en is aan beide zijden van de sluis een wachtplaats voor de recreatievaart aangelegd. Voor schepen met gevaarlijke stoffen (kegelschepen) is de bestaande kegelligplaats geschikt gemaakt voor de klasse Va.

Natuur en grondwaterbeheersing

De zwaaikom bij Bornerbroek is natuurvriendelijk heringericht. Bij Kristalblad hebben we langs beide kanten van het kanaal 500 m hellende oever met een natuurlijke uitstraling ingericht.

Daarnaast hebben we tussen Delden en Hengelo en bij Almelo hellende oevers aangelegd, zodat mensen en dieren makkelijker het kanaal kunnen verlaten. Het gebied rondom de Twentekanalen is van zichzelf ‘kwelgevoelig’.

Om overmatige kwel te voorkomen hebben we een mengsel van zand en bentoniet toegepast. Deze innovatieve maatregel verhoogt de bodemweerstand na het baggeren van de waterbodem en voorkomt zo overmatige kwel.

Feiten over de Twentekanalen

Het Twentekanaal loopt van Eefde (bij Zutphen) via Hengelo naar Enschede, met een aftakking naar Almelo. Daarom spreken we ook wel van de Twentekanalen. Het Twentekanaal tussen Eefde en Enschede is 47 km lang en in de zijtak 16 km lang.

Het totale hoogteverschil tussen Zutphen en Enschede is rond de 20 m. Om dat verschil te overbruggen zijn er in het Twentekanaal 3 schutsluizen. In de zijtak naar Almelo bevinden zich geen schutsluizen. Jaarlijks passeren 12.000 vracht- en 1.500 recreatieschepen de kanalen. Verwacht wordt dat dit op termijn groeit naar jaarlijks 20.000 vrachtschepen.