Interview

Samenwerken aan natuurlijk en veilig uiterwaardenbeheer

Gepubliceerd op: 5 juni 2023 - Laatste update: 6 juni 2023, 10:23

We werken nu bijna een jaar samen met 3 gebiedsgerichte opdrachtpartners aan veilige en natuurlijke uiterwaarden langs de IJssel, Rijntakken en Maas. Omdat we werken op basis van langdurende samenwerking kunnen we meer betekenen voor de uiterwaarden.

Ten eerste omdat we meer investeren in het onderhoud en een duurzaam systeem van natuurbeheer opbouwen. 

Maar ook omdat we samen met onze opdrachtpartners betere relaties met belanghebbenden in de uiterwaarden opbouwen. We zijn meer in de gebieden zichtbaar en aanspreekbaar voor eigenaren en overige beheerders.

Maatwerk en creativiteit

Waar staan we nu? ‘We hebben het afgelopen jaar tijd gehad om kennis te maken met onze opdrachtpartners, met perceeleigenaren en met overige partners in de uiterwaarden zoals natuurorganisaties’, vertelt Erin Hoogenboom. Hij is projectmanager bij Rijkswaterstaat voor de onderhoudscontracten van de uiterwaarden.

‘De eerste (meer)jaarplannen zijn gemaakt. De opdrachtpartners zijn in de uiterwaarden aan de slag gegaan met de eerste werkzaamheden. We weten nu nog beter dat het maatwerk en creativiteit vraagt om al het groen in alle uiterwaarden op orde te krijgen.’

Uiterwaardendag 2023

‘De uiterwaarden zijn van ons allemaal. En natuurbeheerder zijn we allemaal: aannemerscombinaties, boeren, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat. Op basis van gelijkwaardigheid zijn we samen op weg naar de toekomst’, vertelt Hoogenboom.

‘Dat bleek ook tijdens de Uiterwaardendag 2023, die we op 18 april hebben georganiseerd om kennis uit te wisselen en de eerste ervaringen met elkaar te delen. Op deze dag zijn alle partijen die betrokken zijn bij het beheer van de Nederlandse uiterwaarden echt met elkaar in gesprek gegaan. We hebben samen gewandeld, gediscussieerd en geleerd over onze verschillen en overeenkomsten.’

Samen naar de toekomst

‘Nu gaan we samen het onbekende tegemoet’, vervolgt Hoogenboom. ‘We komen in onbekend terrein, met bijbehorende kansen en gevaren. Maar altijd met een duurzame leefomgeving als gezamenlijk vertrekpunt.' 

'We zijn samen flexibel, zoeken naar maatwerk en innovatie én nemen samen de verantwoordelijkheid om ons rivierengebied klimaatbestendig te maken.’ 

‘Leren met en van elkaar is daarbij de rode draad in ons denken en handelen. Dat deden we tijdens de Uiterwaardendag 2023 met alle partijen die in Nederland werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden.’