Nieuwsbericht

Samen de natuur verbeteren in de Bosscherwaarden

Gepubliceerd op: 2 juni 2023

Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in Bosscherwaarden, gelegen bij Wijk bij Duurstede, te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers en het plaatsen van rivierhout moeten ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren.

Op dinsdag 13 juni 2023 vindt er een publieksbijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te betrekken bij de plannen.

Om planten en dieren zich weer thuis te laten voelen bij de rivier ontwikkelen we oevers met meer begroeiing en variatie. De natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de biodiversiteit. Halverwege 2027 moet deze natuurmaatregel worden opgeleverd.

Publieksbijeenkomst Bosscherwaarden

Het doel van de inloopbijeenkomst is om de deelnemers te informeren over de plannen, de aanpak en het vergunningentraject dat inmiddels is gestart.

Er is dan gelegenheid om vragen te stellen en idee├źn met elkaar te delen. De projectmanager, omgevingsmanager en ecoloog van beide projecten zullen het werk toelichten en meer vertellen over het ontwerpproces.

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied. De maatregelen die we hiervoor nemen zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.