Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start onderhoud kanaaloevers Wilhelminakanaal

Gepubliceerd op: 30 juni 2023, 11.58 uur - Laatste update: 20 oktober 2023, 12.11 uur

Vanaf begin juli 2023 verricht aannemerscombinatie Hakkers-Beens onderhoud aan de oevers van het Wilhelminakanaal ter hoogte van Tilburg, Hilvarenbeek en Oirschot en ter hoogte van Best en Beek en Donk. Tijdens deze werkzaamheden worden met name de damwanden vervangen

Damwanden en fauna-uitstapplaatsen

Damwanden houden oevers van kanalen stabiel en het water op haar plek. Om die functie te waarborgen vervangen we oude, voornamelijk betonnen damwanden door nieuwe stalen damwanden. Dat voorkomt onveilige situaties rond de oever én het dichtslibben van de vaarweg.

Om ook ruimte te blijven bieden aan dieren maken we tussen Tilburg-Oirschot enkele fauna-uitstapplaatsen. Een FUP is een constructie in de damwand waardoor dieren, die per ongeluk in het water belanden, makkelijk in en uit het water kunnen komen. Daarmee gaan we verdrinking tegen.

Planning onderhoud kanaaloevers Wilhelminakanaal

De werkzaamheden op het traject Tilburg-Hilvarenbeek-Oirschot starten begin juli 2023 en zijn naar verwachting in april 2024 gereed. In deze periode wordt eerst alleen gestart met het vervangen van de houten wrijfgordingen op een aantal plekken. Een wrijfgording is een balk die de damwand verstevigt.

Op andere plekken op het traject Tilburg-Hilvarenbeek-Oirschot worden de damwandconstructie en de FUP’s naar verwachting vanaf september 2023 aangebracht. Dan is er ook het meeste materieel aan het werk.

De werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal bij Best duren van juli 2023 tot en met augustus 2023. Hier vervangen we de damwanden.

De werkzaamheden in de omgeving van Beek en Donk zullen naar verwachting in september 2023 starten. Ook hier gaan we de damwanden vervangen.

Mogelijk hinder onderhoud kanaaloevers Wilhelminakanaal

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur en worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd. Wegen en fietspaden blijven dan ook gewoon toegankelijk. Er is geen hinder voor het wegverkeer. Eventuele maatregelen voor de scheepvaart worden via de gebruikelijk kanalen gecommuniceerd.

De nieuwe damwanden worden al trillend de grond ingebracht. Dat is te horen en soms ook te voelen. Doordat bebouwing in de omgeving ver genoeg van de werkzaamheden vandaan ligt, zal die trilling niet voor schade zorgen.

Werkzaamheden te volgen via de BouwApp

Aannemerscombinatie Hakkers-Beens biedt omwonenden de kans om de voortgang van de werkzaamheden te volgen via de Bouw App. Geïnteresseerden kunnen de app gratis downloaden in de appstore of in Google Play en vervolgens het project ‘Groot Onderhoud Vaarwegen 7a’ zoeken en volgen.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.