Nieuwsbericht

Brug A9 Spaarndam in zomermaanden vaker en korter geopend voor scheepvaart

Gepubliceerd op: 27 juni 2023, 16.43 uur - Laatste update: 4 juli 2023, 11.53 uur

Ook in 2023 opent Rijkswaterstaat in juli en augustus de Brug in A9 Spaarndam over Zijkanaal C doordeweeks vaker, maar korter voor de scheepvaart.

In eerdere jaren is gebleken dat in de zomermaanden het wegverkeer tot aan de tunnels in de file stond, door lange brugopeningen om alle scheepvaart te laten passeren. In verband met tunnelveiligheid is dat een ongewenste situatie.

In 2022 is een pilot uitgevoerd met deze aangepaste bedientijden en dit heeft tot gewenste resultaten geleid: het aantal files in de Wijkertunnel is met 86% verminderd ten opzichte van pre-coronajaar 2019. De file op het Rottepolderplein door brugopeningen is bijna gehalveerd.

Aanpassing bedientijden

Voor het vaarverkeer betekent deze aanpassing dat vaartuigen in zuidelijke richting eerst door kunnen varen en de vaartuigen in noordelijke richting moeten wachten. Hierna wordt de brug gesloten om de wachtrij op de weg op te lossen. Als de wachtrij weg is, kan de brug nogmaals worden geopend voor de vaartuigen in noordelijke richting. 

Voor het verkeer op de weg betekent dit dat er op doordeweekse dagen 2 momenten bijkomen dat er vertraging optreedt, maar dat de wachttijd per brugopening korter wordt. De kortere wachttijd voor het wegverkeer heeft een kortere filegolf tot gevolg, met minder kans op files in de tunnels.

Maandag - vrijdag

  • 10.30 – 10.35  Zuidgaand vaarverkeer (richting Haarlem)
  • 11.00 – 11.05  Noordgaand vaarverkeer (richting Noordzeekanaal)
  • 13.45 – 13.50  Zuidgaand vaarverkeer (richting Haarlem)
  • 14.15 – 14.20  Noordgaand vaarverkeer (richting Noordzeekanaal)
  • 20.15 – 20.20 Beide richtingen

Zaterdag, zondag en feestdagen

  • 09.30 – 09.35  Beide richtingen
  • 13.15 – 13.20 Beide richtingen
  • 19.00 – 19.05 Beide richtingen

Omleiding wegverkeer A9

Een tweede maatregel om de kans op files tot aan de tunnels te verkleinen, is het omleiden van verkeer met bestemming Haarlem. 

Bij knooppunt Velsen wordt de weggebruiker met deze bestemmingen middels een digitaal paneel (DRIP) geïnformeerd over de brugopening en wordt verzocht om te kiezen voor de A22 en N208 in plaats van de A9. De drukte op deze omleidingsroute wordt gedurende de zomermaanden gemonitord.

Ga voorbereid op pad

Voor actuele bedientijden van bruggen en sluizen en werkzaamheden op de vaarweg kan de vaarweggebruiker terecht op de website Vaarweginformatie. De weggebruiker kan voorbereid op pad door de website Rijkswaterstaat Verkeersinfo te checken voor wegwerkzaamheden en de actuele verkeerssituatie.