Nieuwsbericht

Bezwaarprocedure verlengingsbesluit Natura 2000-beheerplannen

Gepubliceerd op: 2 juni 2023 - Laatste update: 8 juni 2023, 15:41

De Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland hebben bezwaarschriften ingediend tegen het besluit om de Natura 2000-beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone te verlengen. Op woensdagmiddag 14 juni 2023 om 13.00 uur is er een hoorzitting van de adviescommissie waarbij deze bezwaarschriften zullen worden behandeld.

De hoorzitting zal plaatsvinden bij het Oranje Hotel Leeuwarden.

De verlengingsbesluiten

De Natura 2000-beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn met instemming van de bevoegde gezagen per 12 december 2022 verlengd. Dit besluit is op 30 november 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Met het verlengingsbesluit zijn de vigerende beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone per 12 december verlengd voor 6 jaar.

De bezwaarprocedure

De Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland hebben bezwaarschriften ingediend tegen het verlengingsbesluit. Naar aanleiding van deze bezwaarschriften is besloten om een externe adviescommissie in te stellen.

Deze adviescommissie zal de belanghebbenden horen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaar. De hoorzitting van de adviescommissie vindt plaats op woensdagmiddag 14 juni 2023 om 13.00 uur bij het Oranje Hotel in Leeuwarden.

Tijdens de hoorzitting zullen de bezwaarmakers en de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen de gelegenheid krijgen hun standpunten toe te lichten.

De adviescommissie zal vervolgens een schriftelijk advies uitbrengen over de te nemen beslissingen op bezwaar.

De minister van IenW zal daarna in overleg en met instemming van de bevoegde gezagen voor beide bezwaarschriften een beslissing op bezwaar nemen.