Werkzaamheden

Werkzaamheden aan oevers Zuidereiland bij Heijen; juni en juli 2023

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 - Laatste update: 15 mei 2023, 12:42

In de zomer van 2023 gaan we aan de slag met de natuurvriendelijke oevers bij het Zuidereiland in Heijen. De oevers lagen zo’n 10 jaar geleden in steen. Dit is weggehaald om de rivier aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Nu is het tijd voor onderhoud.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemerscombinatie Maaskracht dit onderhoud uit.

Goed leefgebied voor planten en dieren

Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van water naar land, met daarin ondiepe delen. Zo’n oever is een goed leefgebied voor veel planten, vissen en andere beestjes. In een natuurlijk proces genaamd ‘afkalven’ brokkelen oevers langzaam af en verdwijnen in het water. Soms gaat dit te ver en moeten we ingrijpen. Bijvoorbeeld omdat er een dijk achter de oever ligt of omdat het land van een boer dreigt te verdwijnen.

Werkzaamheden Zuidereiland

Bij het Zuidereiland gaan we op een aantal plekken de oever onder water beschermen met stenen. Dit zorgt ervoor dat verdere erosie (afbrokkelen) van de oever vertraagt. Op een aantal plekken is de oever te ver afgebrokkeld. Daar gaan we de oever weer aanvullen met grond. Na de werkzaamheden zaaien we de oever in met een bloemrijk grasmengsel.

Rivierhout als bescherming voor planten en dieren

Op 3 plekken bij het Zuidereiland legt de aannemer bomen verder het water in. Ze krijgen zo een functie als rivierhout. Het hout wordt vastgelegd in het water, langs de oever van het Zuidereiland. Zo kunnen ze niet in de schroef van een schip terecht komen.

Dit rivierhout is belangrijk voor planten en dieren die van nature thuishoren in de rivier. Het werkt als een soort rif, waar kleine beestjes tussen leven. Ook zijn dit plekken die vissen kunnen gebruiken om te paaien. De takken boven water zijn weer handig als uitkijkpost voor visetende vogels.

Natuurlijke en veilige uiterwaarden

In ons dichtbevolkte land is uiterwaardenbeheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert steeds door het aan- en wegspoelen van grind, zand en klei (sediment) en door de natuurlijke aangroei van begroeiing. Daarom nemen we samen met anderen maatregelen voor de bescherming en versterking van natuur en tegen hoogwater of overstromingen. We beheren en onderhouden de uiterwaarden met oog voor veiligheid én natuurwaarden.