Nieuwsbericht

Samen de natuur verbeteren in de Drielsche Uiterwaarden en Meinerswijk

Gepubliceerd op: 12 mei 2023

We werken aan een plan om de riviernatuur in de Meinerswijk en Drielsche Uiterwaarden, tussen Arnhem en Driel, te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers moeten ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren.

Op dinsdag 23 mei 2023 vindt er een publieksbijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te betrekken bij de plannen.

Publieksbijeenkomst 23 mei 2023

Het doel van de inloopbijeenkomst is om de deelnemers te informeren over de plannen, de aanpak en het vergunningentraject dat inmiddels is gestart. Bij de bijeenkomst kunnen deelnemers vragen stellen en ideeën met elkaar delen. De projectmanager, omgevingsmanager en ecoloog van beide projecten lichten de maatregel toe en vertellen meer over het ontwerpproces.

Informatie over de bijeenkomst

  • De publieksbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 mei van 19.00 - 21.00 uur.
  • De locatie is Scouting Schutgraaf aan het Hannestraatjes 4, 6843 NV in Arnhem.
  • Aanmelden voor de publieksbijeenkomst kan via de projectpagina van de Meinerswijk of Drielsche Uiterwaarden op de website Samenwerken aan riviernatuur.

Omdat de Meinerswijk en Drielsche Uiterwaarden geografisch dicht bij elkaar liggen, is ervoor gekozen 1 publieksbijeenkomst te organiseren.

Kaderrichtlijn Water

We hebben de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied. De maatregelen die we hiervoor nemen, zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.