Nieuwsbericht

Projectplan Waterwet nieuwe kegelligplaats Delden ter inzage vanaf 10 mei 2023

Gepubliceerd op: 17 mei 2023, 10.30 uur - Laatste update: 14 mei 2024, 13.09 uur

Om de kegelligplaats ten oosten van sluis Delden te kunnen aanleggen hebben we een projectplan Waterwet gemaakt. We maken duidelijk wat er gebeurt met de bestaande sluis en het kanaal en hoe de nieuwe situatie er op hoofdlijnen uit komt te zien. Dit plan leggen we altijd eerst ter inzage.

Inzien projectplan Waterwet

U kunt vanaf 10 mei tot en met 21 juni 2023 het projectplan Waterwet inzien op de kantoor van Rijkswaterstaat in Hengelo en op het gemeentehuis van Hengelo. De projectplannen zijn ook digitaal beschikbaar.

Projectplan Waterwet behorende bij project Verruiming Twentekanalen, onderdeel opwaarderen kegelligplaatsen ten oosten van sluis Delden: Besluit