Nieuwsbericht

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat stapt over op windenergie van Maasvlakte

Gepubliceerd op: 22 mei 2023

Op de rand van de tweede Maasvlakte bouwde Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat de afgelopen 1,5 jaar aan een innovatief windpark: Windpark Maasvlakte 2.

Inmiddels wekken de 22 turbines groene stroom op waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (waar Rijkswaterstaat onder valt) in een keer volledig overstapt op duurzame energie.

Groene stroom voor de verduurzaming van Nederland

De 22 windturbines leveren jaarlijks 416 GWh duurzame stroom op. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 152.000 huishoudens. De groene stroom wordt ingezet om de energievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volledig te verduurzamen. Voor kantoren, maar ook voor 20 tunnels, 1143 bruggen, 5500 km snelwegverlichting. En dan blijft nog de helft over.

Die stroom wordt vanaf 2024 geleverd aan de ministeries Defensie, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het Rijksvastgoedbedrijf. De elektriciteit wordt onder andere verbruikt door defensiecomplexen, gevangenissen, rechtbanken en rijkskantoren.

Op deze manier draagt het park bij aan de verduurzaming van de overheid. Met de stroom van Maasvlakte 2 functioneert de Rijksoverheid straks voor 40% op groene energie. Dit is een belangrijke stap in de doelstelling voor het Rijk om in 2030 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken.

Voorspoedige realisatie door samenwerking

Begin 2022 startte Eneco met de bouw van dit windpark. Een uniek park, met 10 turbines op de dijk en 12 turbines op het strand, waarvan bij hoogwater zelfs een deel met de voet in het water staat. Gebouwd met offshore technologie op een onshore locatie.

De voorspoedige realisatie is mede mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijksvastgoedbedrijf en de voortdurende afstemming met (lokale) belanghebbenden.