Nieuwsbericht

Een veilige broedplek voor de scholekster

Gepubliceerd op: 11 mei 2023, 16.52 uur - Laatste update: 15 mei 2023, 10.16 uur

In de duinen op het eiland Neeltje Jans van de Oosterscheldekering staan 12 palen met een houten kratje erop. Deze constructie is speciaal gemaakt voor de scholekster.

Broedplaats voor de scholekster

De scholekster is een vogel die broedt op kale bodem en is gevoelig voor roofdieren. Afgelopen jaren constateerden we dat de eieren en de jonge kuikens van de scholeksters werden opgevreten door onder andere ratten.

Door de vogels een broedplaats op een paal te bieden zijn de nesten nu onbereikbaar voor ratten. Zo houden we de eieren, en later ook de kuikens, veilig. Deze maatregel kan het broedsucces van de scholeksters verhogen.

In de eerste instantie is het inzetten van de broedplaatsen een proef. Een student van de HVHL monitort de broedplaatsen tijdens het broedseizoen.

Scholekster zijn vogels die niet zomaar overal willen broeden. Ze zijn nogal honkvast, wat betekent dat deze vogels graag op dezelfde plek blijven. Sommige vogels broeden altijd aan de kust en anderen in het weidegebied. Daarom zijn er ook broedplaatsen op palen geplaatst in het grasland in Zeeuws-Vlaanderen.

2023: het jaar van de scholekster

Het aantal scholeksters loopt sterk terug. Daarom is het belangrijk om extra aandacht aan deze soort te besteden.

Als beheerder van zoute Natura 2000-gebieden van Nederland hebben we de verantwoordelijkheid om aangewezen soorten en leefgebieden te beschermen. Het vergroten van het broedsucces is daarvoor van enorm belangrijk.

Scholeksters zijn langlevende vogels en bij onvoldoende jonge aanwas kan de populatie “vergrijzen” en verder afnemen. Het plaatsten van de broedpalen is een initiatief van Provincie Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde en Rijkswaterstaat