Werkzaamheden

N7: werkzaamheden bij Sneek; 21 april - 26 mei 2023

Gepubliceerd op: 14 april 2023 - Laatste update: 14 april 2023, 11:10

We voeren tussen vrijdag 21 april en vrijdag 26 mei 2023 op verschillende momenten groot onderhoud uit aan de N7 bij Sneek. Tijdens deze werkzaamheden voorzien we de N7 van nieuw asfalt en werken we aan de geleiderails.

Nachtelijke afsluitingen en weekendafsluitingen N7

We hebben vanaf 21 april onderhoudswerkzaamheden gepland op de N7 bij Sneek tussen aansluiting 19 Nijland en aansluiting 22 Sneek-Oost. Eerst van Sneek richting Bolsward en daarna van Bolsward richting Sneek. Daarbij worden ook de tussenliggende op- en afritten afgesloten. Voor het verkeer stellen we meerdere omleidingsroutes in.

De werkzaamheden zijn nodig om de weg, vangrails en bermen in goede staat te brengen zodat er weer lange tijd veilig gebruik van gemaakt kan worden. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren sluiten we de N7 een aantal nachten en weekenden af.

Weekendafsluitingen N7 (Sneek richting Bolsward) tussen oprit 22 Sneek-Oost en afrit 20 IJlst

Eerste weekend 

 • van vrijdag 21 april 20.00 tot maandag 24 april 2023 06.00 uur

Tweede weekend 

 • van vrijdag 28 april 20.00 tot maandag 1 mei 2023 06.00 uur

Reserve weekendafsluiting

 • van vrijdag 9 juni 20.00 tot maandag 12 juni 2023 06.00 uur

Nachtafsluitingen N7 (Sneek richting Bolsward) tussen oprit 20 IJlst en afrit 19 Nijland

Eerste nachtafsluiting

 • van maandag 22 mei 22.00 tot dinsdag 23 mei 2023 06.00 uur

Tweede nachtafsluiting

 • van dinsdag 23 mei 22.00 tot woensdag 24 mei 2023 06.00 uur

Reserve nachtafsluiting

 • van dinsdag 30 mei 22.00 tot woensdag 31 mei 2023 06.00 uur

Weekendafsluitingen N7 (Bolsward richting Sneek) tussen oprit 20 IJlst en afrit 22 Sneek-Oost

Eerste weekend

 • van vrijdag 5 mei 20.00 tot maandag 8 mei 2023 06.00 uur

Tweede weekend 

 • van vrijdag 12 mei 20.00 tot maandag 15 mei 2023 06.00 uur

Reserve weekend

 • van vrijdag 2 juni 20.00 tot maandag 5 juni 2023 06.00 uur

Nachtafsluitingen N7 (Bolsward richting Sneek) tussen oprit 18 Bolsward-Oost en afrit 20 IJlst

Eerste nachtafsluiting

 • van woensdag 24 mei 22.00 tot donderdag 25 mei 2023 06.00 uur

Tweede nachtafsluiting

 • van donderdag 25 mei 22.00 tot vrijdag 26 mei 2023 06.00 uur

Reserve nachtafsluiting

 • van dinsdag 30 mei 22.00 tot woensdag 31 mei 2023 06.00 uur

Tijden van de afsluitingen N7

Omdat het hierbij gaat om weersgevoelige werkzaamheden plannen we naast de 2 benodigde uitvoeringsnachten en 2 weekendafsluitingen ook een reservenacht en reserveweekend in.

Omleidingsroutes N7

De omleidingsroutes geven we met gele borden aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Weggebruikers moeten bij de nachtelijke afsluitingen en weekendafsluitingen rekening houden met een langere reistijd.

Onderhoudswerkzaamheden N7

De auto- en snelwegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voeren we beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. De N7 bij Sneek voorzien we onder meer van nieuw asfalt. Zo kunnen mensen en goederen in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.