Werkzaamheden

Afsluiting Oostkanaalweg versterking Betuwepand; 1 mei - midden november 2023

Gepubliceerd op: 24 april 2023 - Laatste update: 24 april 2023, 16:24

Tussen 1 mei en midden november 2023 werken we aan de versterking van het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal. We pakken nu de binnenzijde van de kanaaldijk aan.

In 2020 versterkten we al de buitenzijde van de kanaaldijk. Hierna is de versterking klaar en kan de dijk weer mee tot 2050. Het Betuwepand is het stuk dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen de prinses Marijkesluis en de prins Bernhardsluis, gemeente Buren.

Werkzaamheden aan Betuwepand

Het doel van het project Betuwepand is, dat de stabiliteit van de dijk tot 2050 weer voldoet aan de eisen voor een regionale waterkering. Om de stabiliteit van de dijk definitief te herstellen moeten we de binnenzijde versterken en ophogen. Hiervoor verwijderen we de huidige weg en hogen we de binnenzijde van de dijk op.

Daarna komt er een nieuwe weg te liggen. Verder verwijderen we de tijdelijke buizen uit de sloot ernaast. Ook herstellen we de watergang. Bij de kruising met de Oostertiendweg komt een verkeersplateau.

Hinder voor weggebruikers

Tijdens de werkzaamheden aan het Betuwepand is er een afsluiting voor het wegverkeer over de Oostkanaalweg. De omleiding van de vorige renovatie gebruiken we voor een deel opnieuw. Van 1 mei tot midden november 2023 volgt u dus deze omleiding. Op de plek zelf staan gele borden met aanwijzingen. De extra reistijd met de auto is ongeveer 10 minuten.

Na midden november kan het verkeer de weg langs de dijk weer gebruiken.

Hinder voor omwonenden

De werkzaamheden vinden plaats buiten de bebouwde kom. Er zijn dan ook geen direct omwonenden. Met partijen die mogelijk hinder hebben van de werkzaamheden zijn we in gesprek.

Meer informatie renovatie Betuwepand

We houden de omgeving op de hoogte in gesprekken met belanghebbenden en via persberichten in de plaatselijke en regionale media.