Nieuwsbericht

Kennis delen: ‘Als het erom spant, moet een stormvloedkering het doen’

Gepubliceerd op: 24 maart 2023 - Laatste update: 24 maart 2023, 15:39

In het 70ste jaar na de Watersnoodramp staat het belang van onze stormvloedkeringen weer op ieders netvlies. Maar voor goed beheer en onderhoud is veel specifieke kennis nodig.

Daarom voeren we een actieve strategie om organisaties met kennis over stormvloedkeringen met elkaar te verbinden – nationaal én internationaal. Na de Watersnoodramp was de stormvloedkering Hollandsche IJssel in 1958 als eerste van de Deltawerken gereed. In al die jaren daarna zijn mensen gekomen en gegaan, onderdelen versleten en technieken verbeterd.

Specifieke kennis

‘Maar als het erom spant, moeten alle stormvloedkeringen op de juiste manier worden gesloten én weer opengaan’, vertelt Marc Walraven, senior adviseur stormvloedkeringen. ‘Daarom moeten we zorgen dat de stormvloedkeringen altijd goed onderhouden zijn, dat we exact weten wat er tijdens een storm moet gebeuren, en dat we daarvoor getraind zijn. Deze specifieke waterveiligheidstaak vraagt om specifieke kennis.’

Maatwerk en uniformiteit

Elke stormvloedkering is uniek. Tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten, zowel in techniek als in werkwijzen en opgaven. Walraven: ‘Daarom is het belangrijk om de kennis over stormvloedkeringen met relevante partijen uit te wisselen. We willen met een overstijgende aanpak toe naar maatwerk waar het nodig is, en uniformiteit waar het kan.' 

Kennisstrategie

'In de kennisstrategie Stormvloedkeringen hebben we vastgelegd welke kennis dermate cruciaal is voor de betrouwbaarheid van de stormvloedkeringen dat deze zeker binnen Rijkswaterstaat en (deels) bij andere partijen geborgd moet zijn. Ook beschrijven we hoe partijen deze kennis kunnen overdragen en borgen, en hoe we samen nieuwe kennis kunnen ontwikkelen', vertelt Walraven.

Enorme meerwaarde

Wat geldt voor onze eigen stormvloedkeringen, geldt ook internationaal: de partijen in de markt kunnen veel van elkaar leren. Daarom heeft Walraven in 2007 I-STORM opgericht, een internationale groep van enthousiaste professionals werkzaam in de stormvloedkeringindustrie. In I-STORM delen zij in onderling vertrouwen hun kennis en ervaringen.

‘Alle leden willen met en voor elkaar praktijkproblemen oplossen’, vertelt Charles Schelpe. Hij is hoofdingenieur en hoofd overstromingsrisicobeheer bij het wereldwijd opererende bedrijf Jacobs en vertegenwoordigt zijn bedrijf in I-STORM. ‘De open discussies hebben al geleid tot betere ontwerpen en praktische adviezen.'

'We bespreken steeds meer onderwerpen. Kwamen eerst vooral operationele zaken en onderhoud aan bod, tegenwoordig gaat het ook over efficiency, kosten, duurzaamheid, ontwerpdetails en nieuwe manieren van bouwen en monitoren', vertelt Schelpe.

Internationaal ontwerpteam

Met de bij I-STORM aangesloten organisaties verkent Walraven ook hoe Rijkswaterstaat deel kan gaan uitmaken van een internationaal ontwerpteam, dat wereldwijd meedenkt over nieuw te bouwen stormvloedkeringen. ‘Mede door de klimaatverandering en extremere weersomstandigheden is de noodzaak er’, stelt hij.

Innoveren en samenwerken

‘We kunnen bovendien leren over nieuwe materialen en technieken, en adaptief ontwerpen met klimaatverandering op het netvlies. We hebben in Nederland al lang geen stormvloedkering meer ontworpen, maar moeten dat in de toekomst mogelijk wel weer doen', stelt Walraven.

'I-STORM biedt ons de kans om te leren van en met internationale specialisten. Zo pakken we de wereldwijde uitdaging van de klimaatverandering steeds meer op door met internationale partijen samen te werken.'

Een uitgebreide versie van dit artikel lees je in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.