Nieuwsbericht

Weghalen zieke en dode bomen bij de Twentekanalen en het Zwarte Water

Gepubliceerd op: 9 februari 2023 - Laatste update: 16 februari 2023, 14:09

Tijdens de jaarlijkse boomveiligheidscontrole van Rijkswaterstaat langs de Twentekanalen en het Zwarte Water hebben specialisten voor in totaal 164 bomen geconstateerd dat ze ziek of afgestorven zijn. Deze bomen vormen daarmee een gevaar voor de omgeving. Ze kunnen takken verliezen of bij hevige wind zelfs omvallen.

Om dit te voorkomen worden deze bomen vanaf 13 februari 2023 weggehaald. De werkzaamheden duren in totaal 3 weken.

Compensatie voor verwijderde bomen

Strukton gaat 164 bomen voor Rijkswaterstaat verwijderen. Het gaat hierbij om verschillende boomsoorten, waaronder zomereiken, Noorse esdoorns, ruwe berken en acacia’s. De bomen die we verwijderen, worden gecompenseerd. Wanneer herplanten op dezelfde plek mogelijk is, doen we dat.

Kan het niet, dan compenseren we die bomen ergens anders binnen het gebied. Vanwege de eikenprocessierups kiezen we er bij de kap van eiken voor om met een andere soort te herplanten. Dit om het ontstaan van nieuwe rupshaarden tegen te gaan. Daarbij planten we soorten terug die lokaal van nature voorkomen.

Bij de zieke of dode bomen worden eerst de (grote) takken verwijderd. Deze versnipperen we op de plek zelf. Daarna zagen we de stam af tot net boven het maaiveld en verwijderen we met een stobbefrees de stobbe, dit is het onderste deel van de boom, inclusief wortels. Hiermee voorkomen we nieuwe uitloop van de bomen.

Mogelijke hinder vanwege veiligheidsredenen

De werkzaamheden vinden vanaf 13 februari 2023 plaats en nemen in totaal 3 weken in beslag. Dit is buiten het broedseizoen. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 september. Op deze manier storen we vogels en andere diersoorten zo min mogelijk.

Om veiligheidsredenen kan tijdens de werkzaamheden een gedeeltelijke afzetting worden geplaatst. We letten er in die gevallen op dat percelen en woningen altijd toegankelijk blijven voor de bewoners. Voordat we bomen verwijderen, informeren we de direct omwonenden persoonlijk per brief.