Nieuwsbericht

Verwijderen zieke en dode bomen; 6 februari tot 15 maart 2023

Gepubliceerd op: 2 februari 2023

In verband met de verkeersveiligheid verwijderen we van 6 februari tot 15 maart 2023 zieke en dode bomen langs de A1, A2, A12, A27 en A28 ter hoogte van gemeenten Blaricum, Eemnes, Amersfoort, Woerden, Utrecht, Nieuwegein en Vijfheerenlanden.

De bomen verkeren in dusdanig slechte conditie dat ze een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij voornamelijk om essen die zijn aangetast door de essentaksterfte. Ze bevatten veel dood hout wat het risico op omvallen en afgebroken takken op de snelwegen verhoogt. Binnen uiterlijk 3 jaar na het verwijderen van de bomen worden nieuwe bomen gepland.

De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd van maximaal 20 minuten.

Herbeplanting

Binnen uiterlijk 3 jaar na het verwijderen van de bomen worden nieuwe bomen gepland. Er worden verschillende soorten nieuwe bomen gepland om zo de kans op mogelijke ziektes te verminderen. Herbeplanting vindt op dezelfde locatie plaats waar de bomen zijn verwijderd. Lukt dat niet, dan wordt naar alternatieve locatie in de nabije omgeving gezocht.

Essentaksterfte

Essentaksterfte doet zich op grote schaal voor. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door deze ziekte. De impact daarvan is groot. Inmiddels is 80% van alle essen in Nederland aangetast. Essentaksterfte is een zeer besmettelijke en agressieve schimmelziekte waarvan veel bomen niet herstellen. Aangetaste essen kunnen spontaan omvallen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de Twitterpagina van Rijkswaterstaat.