Nieuwsbericht

Start impuls groenonderhoud De Band in Well

Gepubliceerd op: 15 februari 2023 - Laatste update: 22 februari 2023, 10:57

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemerscombinatie Maaskracht tot midden maart 2023 groenonderhoud. Dit doet Maaskracht in natuurgebied De Band in Well, gemeente Bergen.

Werkzaamheden in De Band

De medewerkers snoeien de haag aan het asfaltpad, verwijderen begroeiing rond de afrastering bij dat pad en knotten de wilgen. Ook verwijderen ze dichtbegroeid struikgewas op percelen rond de hoogwatergeul en maaien die percelen vervolgens. De werkzaamheden stoppen midden maart om de vogels in het gebied tijdens het broedseizoen niet te storen. Voorafgaand aan de werkzaamheden inventariseren ecologen het gebied.

De Band in Well is een 30 ha groot natuurgebied dat, op het fietspad na, eigendom is van Rijkswaterstaat. Voor het gebied wordt nu structureel onderhoud georganiseerd en daarvoor is een ecologisch beheerplan in de maak.

Uitvoerders onderhoud

We hebben voor het onderhoud in de uiterwaarden van de Maas aannemerscombinatie Maaskracht als samenwerkingspartner. Vanuit hen zijn Van Wijlen en aannemersbedrijf Smits aan het werk in het gebied. Roodbeen Groenvoorzieningen uit Well werkt als onderaannemer met hen samen.

Rijkswaterstaat werkt samen voor natuurlijke en veilige uiterwaarden

Het onderhoud maakt onderdeel uit van ons uiterwaardenbeheer waarmee we samen met anderen zorgt voor natuurlijke en veilige uiterwaarden.

Uiterwaarden zijn de gronden tussen rivier en dijk. Ze zijn bij hoogwater nodig om het rivierwater af te voeren en het rivierengebied veilig te houden. Ook vormen ze leefgebied voor planten en dieren. In ons dichtbevolkte land is uiterwaardenbeheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert voortdurend door het aan- en wegspoelen van zand en door de natuurlijke aangroei van planten en bomen.

Daarom nemen we, samen met anderen, maatregelen, als dat nodig is voor de hoogwaterveiligheid of de natuur. Werk dat nooit klaar is. Zo zetten we ons met alle betrokkenen in voor optimale hoogwaterveiligheid en bescherming van leefgebied in de uiterwaarden.