Nieuwsbericht

Sint Servaasbrug in hoogstand tijdens stremming Julianakanaal

Gepubliceerd op: 24 februari 2023 - Laatste update: 1 mei 2023, 12:01

De stremming van het Julianakanaal tussen sluis Born en haven Stein zorgt voor veel overlast voor de scheepvaart. Om dit enigszins tegemoet te komen, gaat de Sint Servaasbrug in Maastricht binnenkort in de hoogstand.

Na de stremming van het Julianakanaal zal de huidige bediening weer worden opgepakt.

Bediening Sint Servaasbrug

Sinds eind november 2022 wordt de Sint Servaasbrug ’s avonds en ’s nachts niet meer bediend. De camerabeelden die de medewerkers van de bediencentrale moeten gebruiken, zijn zonder daglicht niet duidelijk genoeg.

Om de tijdelijke situatie goed te kunnen organiseren, is besloten de brug 24/7 in de hoogstand te houden, tot de stremming voorbij is. De stremming van het Julianakanaal staat nu gepland tot en met donderdag 2 maart 2023.

Omvaren via Albertkanaal

De scheepvaart moet omvaren via het Albertkanaal. Door de beperkte bediening van de Sint Servaasbrug zit er een stremming op de omvaarroute. Met de hoogstand van de Servaasbrug is deze stremming weggenomen.