Werkzaamheden

Renovatiewerkzaamheden Sluis 16 Weert volgens planning gereed

Gepubliceerd op: 16 februari 2023, 15.24 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 11.32 uur

Vrijdag 17 februari 2023 ronden we de renovatie aan Sluis 16 in de Zuid Willemsvaart bij Weert volgens planning af. Vanaf 20 februari 2023 gaan we aan de slag met de verderop gelegen Sluis 15.

Werkzaamheden sluis 16 bij Weert

Sluis 16 stamt uit 1932 en vanwege leeftijd, intensief gebruik en ophoping van slib nam de werking van de sluisdeuren door de jaren heen af. Om de betrouwbaarheid van de sluis te herstellen en te borgen, hebben van Doorn en Spie onderhoud gepleegd. Ze hebben onder meer de sluisdeuren uitgehesen en gerenoveerd en onderdelen geconserveerd.

Werkzaamheden sluis 15 bij Nederweert

In vervolg op deze werkzaamheden vindt van 20 februari tot 10 maart 2023 onderhoud plaats aan de verderop gelegen Sluis 15 bij Nederweert. Deze sluis stamt uit 1925.

De aannemers Van Doorn en Spie reviseren en conserveren de sluisdeuren van het boven- en benedenhoofd en voorzien deze van hout. Ze vervangen de draaipunten van de sluisdeuren. Er vindt staalconservering plaats van de haalkommen, ladder, grote bolders en leuningen en daarnaast herstellen ze betonschades.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

We werken continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water.

Samen met anderen zorgen we voor het beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen.

Toch zijn hinder en storingen niet altijd te voorkomen. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.