Nieuwsbericht

Uitvoering verleggen kabels en leidingen noordkant Wilhelminakanaal Tilburg

Gepubliceerd op: 11 januari 2023 - Laatste update: 17 januari 2023, 09:23

Enkele jaren geleden zijn bij de realisatie van Sluis III in het Wilhelminakanaal in Tilburg kabels en leidingen verlegd aan de noordkant van het Wilhelminakanaal. Bij de plaatsbepaling en diepteligging van de kabels en leidingen is toen uitgegaan van een kanaalpeil van 5,15 m +NAP.

In 2019 is echter besloten het kanaalpeil niet te verlagen en het bestaande streefpeil van 7,7 m +NAP te handhaven. Hierdoor moeten de kabels en leidingen aan de noordzijde van het kanaal (tussen sluis II en Sluis III) verlegd worden, omdat ze anders in de waterkering liggen.

Vóór uitvoering project

We onderscheiden verschillende categorieën kabels en leidingen. Het verleggen van de zogenoemde categorie 1 kabels en leidingen (zoals hogedruk gasleiding, midden- of hoogspanningskabels) vraagt veel overleg en een lange voorbereidings- en uitvoeringstijd.

Daarom verleggen de kabel- en leidingbeheerders dit soort leidingen meestal voorafgaand aan de uitvoering van een project. Dat gebeurt dus ook met de categorie 1 kabels en leidingen die aan de noordkant van het kanaal tussen Sluis II en Sluis III liggen.

Start verlegging kabels en leidingen

Enexis verlegt vanaf midden januari 2023 in de Polluxstraat (vanaf nummer 55 tot nummer 39) in Tilburg kabels en leidingen. De bewoners/ondernemers van nummer 39 t/m 55 (oneven) ontvangen vooraf nadere informatie over de werkzaamheden van de aannemer. Deze haalt tijdelijk straatstenen of beplanting weg en gaat graven. Dit is nodig om de werkzaamheden aan de kabels en leidingen van Enexis te kunnen verrichten.

Aannemer Rasenberg-Apk voert dit onderhoud uit voor Enexis. De categorie 1 kabels en leidingen worden verlegd, omdat dat moet gebeuren als gevolg van het besluit (eind 2019) om het huidige streefpeil van het kanaal te handhaven.