Nieuwsbericht

Sluizenroute IJmuiden blijft tot nader order gesloten voor gemotoriseerd verkeer

Gepubliceerd op: 20 januari 2023, 10.57 uur - Laatste update: 6 mei 2024, 12.07 uur

De route van Velsen Noord naar Velsen Zuid - en vice versa - over het sluizencomplex van IJmuiden blijft tot nader order gesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

We kunnen de sluizenroute niet substantieel aanpassen. Dat komt door grootschalige werkzaamheden op korte en lange termijn en door het ontbreken van financiƫle middelen.

Hierdoor is er geen veilige, betrouwbare route voor doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk. De route blijft toegankelijk voor (brom)fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten.

Sluizenroute complexere weg geworden

Onderzoek toont aan dat na de bouw van Zeesluis IJmuiden de sluizenroute een meer gecompliceerde weg is geworden. Op het sluizencomplex is regelmatig sprake van een sluiswissel tussen de Noordersluis en Zeesluis IJmuiden, in ieder geval tot de maatregel selectieve onttrekking (bouw van een zoutdam om verzilting van het Noordzeekanaalgebied tegen te gaan) klaar is, eind 2024.

Om de verkeersveiligheid tijdens deze dynamische situatie te waarborgen, zijn aanpassingen aan de route en verkeersregelaars nodig. De kosten om zo de route veilig te openen voor gemotoriseerd verkeer zijn erg hoog. Hiervoor is geen financiƫle dekking.

Werkzaamheden sluizenroute IJmuiden

Voor de langere termijn, vanaf 2025, geldt dat er nog vele grootschalige werkzaamheden op het sluizencomplex worden verwacht. Deze gaan impact hebben op de sluizenroute.

Zo wordt een deel van de dijk op het sluizencomplex versterkt en staat de vervanging en renovatie van de Middensluis/Noordersluis, Kleine- en Zuidersluis en het gemaal IJmuiden op het programma.

Calamiteitenproef

We zijn in gesprek met de gemeente Velsen om een calamiteitenproef te organiseren. Dit houdt in dat de sluizenroute voor doorgaand gemotoriseerd verkeer onder begeleiding van verkeersregelaars wordt geopend, tijdens een calamiteit in de Wijker- of Velsertunnel. De precieze gevolgen van de calamiteitenproef worden momenteel gezamenlijk verder uitgewerkt.