Nieuwsbericht

Start renovatie A12 IJsselbruggen

Gepubliceerd op: 19 december 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 11:13

Samen met bouwcombinatie Savera IJsselbruggen zijn we gestart met de renovatie van de stalen A12 IJsselbruggen bij Arnhem. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit laswerkzaamheden aan de onderkant van de bruggen.

De komende jaren brengen we bijna 2 km extra stalen balken aan om de bruggen te versterken en verbeteren we ongeveer 2.000 bestaande lasverbindingen. Ook vernieuwen we onder andere 2 steunpunten en de inspectiepaden. De renovatie is in 2026 klaar.

Nauwelijks hinder voor verkeer

Het verkeer rijdt over de brug waaraan niet wordt gewerkt en ondervindt nauwelijks hinder van de werkzaamheden. Savera IJsselbruggen start eerst met de renovatie van de middelste brug (hoofdrijbaan). Als deze brug in 2024 klaar is, wordt de buitenste (stalen) brug aangepakt. Na de renovatie in 2026 zijn in beide richtingen weer 4 rijstroken beschikbaar.

Voorbereiding voor renovatie IJsselbruggen

De afgelopen periode voerden Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen samen verschillende onderzoeken uit om te bepalen wat de beste manier is om de stalen IJsselbruggen te renoveren. Daarbij brachten we de risico’s en kosten in nauw overleg in beeld. Daarnaast voerde de aannemerscombinatie voorbereidende werkzaamheden uit, zoals de bouw van steigers aan de onderkant van de brug.

Twee-fasen aanpak

De renovatie van de A12 IJsselbruggen wordt uitgevoerd volgens een zogenoemde twee-fasen aanpak. Dit is een innovatieve contractvorm met een intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat en opdrachtpartner gedurende het hele traject: van ontwerp tot oplevering.

Door deze samenwerking kunnen risico’s beter worden beheerst, ontstaat er ruimte voor innovatie en verlopen projecten voorspelbaarder. De twee-fasen aanpak is een van de werkwijzen binnen het transitieprogramma Op weg naar een vitale infrasector.