Nieuwsbericht

Netwerkbijeenkomst ‘Kennisdeling en samenwerking ROK CE in de GWW’

Gepubliceerd op: 22 december 2022 - Laatste update: 22 december 2022, 14:37

Bij Rijkswaterstaat werken we in 2030 circulair. Dat betekent: zonder afval en met hergebruik van grondstoffen en materialen. Een enorme uitdaging, die we alleen samen met de markt kunnen bereiken.

Netwerkbijeenkomst kennisdeling en samenwerking

Om de circulaire overgang verder vorm te geven, werken we samen met koplopers uit de GWW-sector binnen de raamovereenkomst CE in de GWW. Binnen deze raamovereenkomst zetten 9 consortia zich in voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

Kennisdeling, kennisontwikkeling en samenwerking vormen hierbij sleutelprocessen. Daarom organiseerden we een netwerkbijeenkomst om hiervoor de basis te leggen. Tijdens de netwerkbijeenkomst is met tientallen deelnemers aan de hand van diverse sessies en opdrachten belangrijke fundamenten gelegd om een plan van aanpak te maken voor kennisdeling en samenwerking binnen de ROK.

Ook reflecteerden en discussieerden we over de samenwerking en kennisdeling binnen de raamovereenkomst en noemden we concrete punten over samenwerking in bredere zin in de GWW-sector. Zo stelden we het volgende:

  • Open communicatie tussen partijen is belangrijk. Expliciete feedback en duidelijke afbakening van taken spelen daarbij een belangrijke rol. Dat voorkomt dat er aannames gemaakt (moeten) worden.
  • Vertrouw in elkaar. Iedereen heeft de beste intenties. Spreek een duidelijk kader af bij welke risico’s er wordt gewaarschuwd, zodat op tijd wordt aangegeven wanneer iets de foute kant op gaat en hiernaar gehandeld kan worden. Geef ook positieve feedback wanneer het wél goed gaat, zodat men weet dat zij op het juiste spoor zit.
  • Laat externe reviewers die kwaliteitsverbetering nastreven aanhaken in opdrachten/projecten.

Ook voor kennisdeling binnen de GWW-sector zijn suggesties gedaan:

  • Maak gebruik van factsheets over opdrachten, die zowel tussen partijen als binnen partijen gedeeld kan worden om informatie over de opdracht (resultaten) laagdrempelig en bondigover te brengen.
  • Organiseer regelmatig specifieke kennisbijeenkomsten. In die bijeenkomst kan je: kennis overdragen, tot nieuwe inzichten komen en/of door een groep experts kennis over een bepaald onderwerp laten vergroten.
  • Zet webinars in om kennis breed te verspreiden. Met dit middel worden externen makkelijker bereikt.
  • Verstuur één keer per kwartaal een nieuwsbrief waarin bondige informatie over afgeronde projectenstaat.

Hoe nu verder?

Met bovenstaande en de overige opgedane inzichten en ideeën wordt gewerkt aan een concreet plan van aanpak. Voor kennisdeling en samenwerking op 3 niveaus: binnen de ROK, binnen Rijkswaterstaat en binnen de gehele GWW-sector. Zo komen we samen stap voor stap dichterbij het bereiken van onze circulaire ambities.

Meer weten over wat we doen op het gebied van circulariteit? Ga dan naar onze pagina over Circulaire economie.