Nieuwsbericht

Bewonersbijeenkomst ontwerp nieuwe geluidschermen A10 Noord

Gepubliceerd op: 2 december 2022, 11.38 uur - Laatste update: 19 april 2023, 15.51 uur

Op maandagavond 12 december 2022 organiseren we een bijeenkomst over de vervanging van de bestaande geluidschermen langs de A10 Noord. Tijdens de avond presenteren we het voorlopige ontwerp voor de nieuwe geluidschermen.

Bewoners hebben dan de mogelijkheid om een reactie te geven op dit ontwerp. De ontwerpers gebruiken de verschillende reacties van bewoners (organisaties) om het ontwerp verder uit te werken.

Betrokken ambtenaren van de gemeenten Amsterdam en Landsmeer zijn hierbij ook aanwezig. De bijeenkomst is op maandagavond 12 december van 19.00 tot 21.00 uur, in het Huis van de Wijk De Banne, Bezaanjachtplein 243 te Amsterdam.

Vervanging en renovatie geluidschermen

Een groot deel van de geluidschermen langs de A10 Noord is aan vervanging toe. Daarom vervangen we deze schermen door nieuwe schermen met een nieuwe vormgeving. De vervanging van de schermen is als project opgenomen in ons programma Vervanging en Renovatie.

Via dit programma worden de komende jaren tientallen bruggen, tunnels, sluizen en geluidschermen gerenoveerd of vervangen. De voorbereiding van de vervanging van de geluidschermen langs de A10 Noord is gestart. Naar verwachting start de uitvoering in 2025.

De voorbereiding van de vervanging van de geluidschermen start met het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken voor de uitvoering. Zo hebben we onder andere onderzocht welke natuurwaarden aanwezig zijn en hoe we zo duurzaam mogelijke materialen kunnen gebruiken.

We onderzoeken ook of de vervanging van de schermen voldoende is voor als het verkeer in de toekomst toeneemt.

Vormgeving geluidschermen

Onderdeel van de voorbereiding is ook een ontwerp met een nieuwe vormgeving van de schermen, het onderwerp van deze bijeenkomst. De gemeenten Amsterdam en Landsmeer hebben we bij de nieuwe vormgeving betrokken. Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwerpers is dat er aan de bewonerszijde bij voorkeur beplanting tegen de schermen komt.

Stormen eerder dit jaar hebben de huidige geluidschermen beschadigd. Deze geluidschermen hebben we omwille van de veiligheid deels verwijderd. Door de slechte staat van de schermen kunnen we ze niet tijdelijk repareren. Omwonenden kunnen hierdoor meer overlast van de snelweg ervaren.

Op dit moment onderzoeken we of we voorafgaand aan de vervanging van de schermen nog tijdelijke geluidbeperkende maatregelen moeten nemen.

Informatie uit onderzoek

De bestaande schermen vervangen we met nieuwe schermen van dezelfde hoogtes en lengtes. Uit onderzoek blijkt dat we hiermee voldoen aan de vastgestelde geluidnormen voor de A10 Noord. 

Langs de oprit ter hoogte van de Bruinvisstraat komt een nieuw scherm. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het nodig is om hier een nieuw geluidscherm te bouwen zodat we aan de geluidnormen voldoen.

Planning

We verwachten dat het uiteindelijke ontwerp in januari 2023 klaar is. Daarna organiseren we weer een bijeenkomst om bewoners te laten zien hoe het nieuwe ontwerp eruit ziet en wat er is gebeurd met alle reacties. 

Daarna werken we het ontwerp verder uit. De planning is vervolgens in 2024 een inkoopprocedure te doorlopen waarbij aannemers kunnen inschrijven op de uitvoering van de opdracht. 

De aannemer die de opdracht verwerft, zal in 2025 starten met het vervangen van de geluidschermen. We schatten in dat de uitvoeringswerkzaamheden zelf ongeveer 6 tot 12 maanden zullen duren. Deze planning is nog onder voorbehoud.