Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start aanvullende metingen vaargeul Ameland

Gepubliceerd op: 18 november 2022 - Laatste update: 18 november 2022, 15:39

Elk jaar doen we aanvullende metingen om de invloed van stormen op de vaargeul Holwerd-Ameland te onderzoeken. Dit jaar maken we daarbij voor het eerst gebruik van drone-opnamen.

De drone-opnamen zijn een aanvulling op de reguliere dieptemetingen van het meetschip in de Waddenzee. Dat kan alleen onderwater meten. De drone brengt nu ook de wadplaten in kaart.

Drone-opnamen tijdens komend stormseizoen

Naast meer kennis over de geulen, willen we ook inzicht krijgen in de vorm en hoogte van de hoger gelegen wadplaten. Mogelijk kunnen we dan een beter beeld krijgen van het samenspel tussen het verplaatsen van zand en slib en tussen de platen in het Wad en de vaargeul tijdens het stormseizoen.

Ons plan is om minstens 4 drone-opnamen te maken tijdens het komende stormseizoen. Op maandag 14 november hebben we de eerste opname gemaakt vanaf de pier van Holwerd. Deze zogenaamde nulmeting is belangrijk, het helpt ons om te kijken naar veranderingen die plaatsvinden in het stormseizoen.

Extra sedimentmonsters uit vaargeul Holwerd-Ameland

We nemen ook extra sedimentmonsters. Zo willen we erachter komen of het systeem ook zandiger wordt, of dat er juist meer slib in komt.

De stormen uit begin 2022 vormden de directe aanleiding om deze nieuwe manier van onderzoek uit te voeren. De stormen zorgden voor veel zandverplaatsingen. Een tijd lang konden we daardoor lastig goed onderhoud uitvoeren aan de vaargeul Holwerd-Ameland.

Nieuw inzicht optimaliseren vaargeulbeheer

We kunnen nu nog niet voorspellen in hoeverre de drone-opnamen het vaargeulbeheer helpen optimaliseren. We evalueren de uitkomsten in het voorjaar van 2023.