In Beeld

Fotoreportage Selectieve Onttrekking; augustus - oktober 2022

Gepubliceerd op: 11 november 2022 - Laatste update: 13 januari 2023, 10:42

Op 12 oktober 2022 gaven we het officiële startsein voor de 'Selectieve Onttrekking' in het Noordzeekanaal. Selectieve onttrekking betekent dat we ervoor zorgen dat er niet te veel zout water in het Noordzeekanaal terecht komt. Eerder voerden we al voorbereidende werkzaamheden uit, zoals de verplaatsing van de wachtpalen uit het Binnenspuikanaal naar de zuidkant van het Noordzeekanaal.

Nu zijn we echt aan het werk aan de zoutdam. Met deze fotoreportage blikken we terug op een aantal sociale mediaberichten. Deze zijn sinds augustus 2022 te zien op onze Facebookpagina. Volgt u de pagina al? Met de berichten en foto’s brengen we de voortgang van de werkzaamheden voor de zoutdam in beeld.

3 augustus: introductie Selectieve Onttrekking

De afgelopen jaren hielden we u via deze Facebookpagina op de hoogte over de bouw van Zeesluis IJmuiden. In januari 2022 opende koning Willem-Alexander de nieuwe, grootste zeesluis ter wereld. Omdat de nieuwe zeesluis groter is dan de andere sluizen, stroomt er bij het schutten meer zout water het Noordzeekanaal in.

Te veel zout water is niet goed voor de omgeving van het Noordzeekanaal, vanwege de negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater. Om dat te voorkomen, gaan we het zoute water van het Noordzeekanaal ‘selectief onttrekken’. Daarvoor bouwt Van Hattum en Blankenvoort de komende jaren een zoutdam.

10 augustus: verplaatsen wachtplaatsen

Om de werkzaamheden voor Selectieve Onttrekking goed te kunnen uitvoeren, moesten we eerst ruimte maken. Daarom verplaatsten we de wachtplaatsen voor de binnenvaart naar de Kanaaldijk. Een aantal paalkoppen hebben we verwijderd.

Ook hebben we het werkgebied gemarkeerd met gele boeien. Op 22 augustus openden we de eerste nieuwe wachtplaatsen langs de Kanaaldijk.

17 augustus: wachtplaatsen bij Kanaaldijk

Om de wachtplaatsen te verplaatsen van het Binnenspuikanaal naar de Kanaaldijk boorden we nieuwe palen. Dat deden we vanaf het water. Dat zorgde voor minder trillingen en geluidsoverlast. Met loopbruggen en een looppad op de dijk zorgden we ervoor dat de schippers goed van boord konden gaan.

31 augustus: overzicht vanuit de lucht

Op deze luchtfoto zijn alle ontwikkelingen goed te zien. Onderin, langs de Kanaaldijk, kwamen de nieuwe wachtplaatsen. In het midden ligt zeesluis IJmuiden met daarboven de Noordersluis. In het Binnenspuikanaal, rechtsmidden, werkten Van Hattum en Blankevoort aan de constructie voor de selectieve onttrekking. Naar verwachting is deze zoutdam eind 2024 klaar voor gebruik. Daarna zal het gemaal alleen maar zout water naar zee afvoeren.

7 september: nieuwe paalkoppen

We haalden de paalkoppen weg bij het Binnenspuikanaal en legden deze op een ponton. Na een verfbeurt plaatsten we deze paalkoppen op de nieuwe palen langs de Kanaaldijk.

14 september: reservedeur Noordersluis

De reservedeur van de Noordersluis ligt in het gebied waar we aan de slag gaan met baggeren voor Selectieve Onttrekking. Daarom legden we de deur ergens anders neer, langs de kade. De meerstoelen, de ronde palen in het water, werden verwijderd.

5 oktober: laatste 10 nieuwe afmeerpalen bijna klaar

De eerste 13 afmeerpalen aan de westzijde (sluiszijde) van de Kanaaldijk stelden we op 23 augustus open voor de scheepvaart. Hierna hebben we de overgebleven 10 paalkoppen in het Binnenspuikanaal verwijderd en geplaatst aan de oostzijde (Pontpleinzijde) van de Kanaaldijk. Deze afmeerpalen staan nu nog onder de witte tenten. Aan het einde van de week van 3 tot en met 9 oktober 2022, haalden we de witte tenten weg en waren de werkzaamheden klaar.

In de week van 10 tot en met 16 oktober 2022 stelden we de afmeerpalen open voor de scheepvaart. Bij de afmeerpalen maakten we ook afloopvoorzieningen. Het zijn nu nog drijvende loopbruggen, maar aan het eind van het jaar komt hier een definitieve loopbrug. Ook legden we een voetpad aan op de Kanaaldijk, zodat schippers vanaf de loopbrug bij de openbare weg kunnen komen.

11 oktober: onthulling herinneringsplaquette bij Zeesluis IJmuiden

Op 26 januari 2022 opende Koning Willem-Alexander Zeesluis IJmuiden. Ter herinnering aan deze feestelijke dag is een plaquette gemaakt. Samen met de vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam heeft Rijkswaterstaat deze plaquette op 11 oktober 2022 onthuld. De plaquette staat voor het Sluis Operatie Centrum van Zeesluis IJmuiden.

12 oktober: bouw voor constructie selectief onttrekken van start (inclusief livestream)

Op 12 oktober 2022 was het zover: de bouw van de maatregel Selectieve Onttrekking ging officieel van start! Op deze dag gaven vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en aannemer Van Hattum en Blankevoort met een druk op de knop het startsein. Daarbij werd een van de vele buispalen de grond in getrild. De afgelopen tijd voerden we al voorbereidende werkzaamheden uit, maar vanaf 12 oktober gingen we echt aan het werk. U kunt de bouw van de zoutdam 24 uur per dag live volgen via een livestream vanaf het bouwterrein.