Nieuwsbericht

Pannerdensch Kanaal: start werkzaamheden voor betere waterveiligheid

Gepubliceerd op: 17 oktober 2022 - Laatste update: 13 december 2023, 14:21

Samen met aannemer Ploegam starten we 17 oktober 2022 met de verlaging van 35 kribben en 5 oevers van het Pannerdensch Kanaal. Kribben voeren het rivierwater af, maar stuwen het water ook op bij hoogwater.

Met de verlaging zorgen we ervoor dat het rivierwater bij hoge waterstanden beter doorstroomt. Zo kunnen 2 miljoen mensen in het rivierengebied veilig kunnen wonen, leven en werken.

Kribverlaging Pannerdensch kanaal

Kribben zijn de stenen dwarsligger in de rivier. Ze houden de vaargeul en oever op hun plaats. Ook voeren ze stenen, ijs, grind en water goed af. Door 35 kribben en 5 oevers te verlagen, zorgen we ervoor dat het rivierwater in het Pannerdensch kanaal bij hoge waterstanden beter doorstroomt.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, mag de waterstand niet te hoog of te laag zijn. Materieel en materiaal voeren we namelijk vanaf het water af en aan. Zo veroorzaken we zo min mogelijk hinder voor de omgeving. De kribverlaging wordt voor een deel met kraanschepen en voor een deel met materieel op de krib uitgevoerd. Met materieel op het land voeren we de oeververlaging uit.

Hinder op en langs Pannerdensch Kanaal

Het Pannerdensch Kanaal blijft tijdens de werkzaamheden bevaarbaar voor de scheepvaart. Wandelaars en fietsers kunnen het gebied tijdens de realisatie bezoeken, met uitzondering van de plekken waar we aan het werk zijn.

Werken aan een veilig rivierengebied

Elke seconde stromen miljoenen liters water via de Boven-Rijn Nederland binnen. De Waal en het Pannerdensch Kanaal voeren dit water af naar laag-Nederland. De stenen dwarsdammen in de rivier zorgen ervoor dat de rivier op zijn plaats blijft. Deze dwarsdammen noemen we kribben. Ze voeren ook water, ijs, grind en zand goed af. Bij hoog water remmen de kribben de doorstroming.

We verlagen 35 kribben en 5 oevers tussen de Pannerdensche Kop en de tunnel van de Betuweroute. Zo zorgen we ervoor dat het rivierwater in het Pannerdesch Kanaal bij hoge waterstanden beter doorstroomt. Hierdoor daalt de waterstand in de Boven-Rijn bij zeer hoogwater met 5 cm. Ook neemt de kans op overstromingen af.