Werkzaamheden

Extra ondersteuning langsliggers Rozenoordbrug

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 10:32

De aannemer werkt vanaf maandag 17 oktober 2022 aan de extra ondersteuning van de langsliggers van de Rozenoordbrug. Deze liggers liggen in de lengte van de brug, waarvan de uiteinden steunen op zogenaamde landhoofden.

Daarnaast zijn er nog 4 steunpunten: 2 steunpunten aan de westkant (Rozenoordpad en Amsteldijk), 1 steunpunt in de Amstel en 1 steunpunt aan de oostkant (Ouderkerkerdijk). Het zuidelijke deel van de Rozenoordbrug is waar het verkeer op de snelweg A10 richting A10 Oost rijdt.

Werkzaamheden Rozenoordpad, Amsteldijk en Ouderkerkerdijk

Op zowel het Rozenoordpad, de Amsteldijk als de Ouderkerkerdijk beginnen we met voorbereidende werkzaamheden. Op de Amsteldijk maken we een extra route voor voetgangers en fietsers via het Rozenoordpad. Het pad ligt parallel aan de huidige route. Afhankelijk van de werkzaamheden, maken voetgangers en fietsers gebruik van het Rozenoordpad of de Amsteldijk. 

De Ouderkerkerdijk schuiven we zo’n 7 m op onder de Rozenoordbrug. Tijdens deze werkzaamheden kan het verkeer via de bypass langs de werkzaamheden rijden. Gele borden in de berm geven de juiste route aan.

De 3 steunpunten op de wal (Rozenoordpad, Amsteldijk en Ouderkerkerdijk) krijgen 2 kolommen als extra ondersteuning. Deze worden ter plaatse op het werkterrein gebouwd. Betonwagens en vrachtwagens voor het staal rijden via de dijk naar het werkterrein.

Werkzaamheden in de Amstel

Ook in de Amstel brengen we extra ondersteuning aan. Vanaf een werkschip bouwen we naast de bestaande steunpunten nog 2 betonnen kolommen. Het beton brengen we met een wagen. De vaarweg wordt voor de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten.

Planning werkzaamheden extra ondersteuning

De werkzaamheden aan de extra ondersteuning op de dijk beginnen eind oktober 2022. In november 2022 starten de werkzaamheden aan het steunpunt in de Amstel. Tijdens de kerstvakantie zijn er geen werkzaamheden. Begin 2023 ronden we de werkzaamheden aan de extra steunpunten af.

Hinder en werktijden Rozenoordbrug

De werkzaamheden worden maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd. Deze gaan niet zonder hinder. Denk aan hinder in de vorm van geluid. Op de Amsteldijk is een extra route voor voetgangers en fietsers over het Rozenoordpad. Zo is er altijd 1 route beschikbaar.

Verkeer op de Ouderkerkerdijk rijdt via een bypass langs de werkzaamheden. Deze omleidingsroute geldt van oktober tot en met december 2022 en met borden wordt de route aangegeven. Er is tijdens de werkzaamheden een stremming in de Amstel ter hoogte van de oostelijke onderdoorgang van de Rozenoordbrug. Met pontons en boeien zetten we de onderdoorgang af. De westelijke onderdoorgang blijft beschikbaar.