Informatiebijeenkomst over bereikbaarheid Ameland goed bezocht

Nieuwsbericht

Informatiebijeenkomst over bereikbaarheid Ameland goed bezocht

Gepubliceerd op: 23 september 2022 - Laatste update: 10 oktober 2022, 12:20

Een kleine 100 bezoekers kwam donderdagavond 22 september 2022 naar de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland na 2030. Daarnaast volgden nog zo’n 60 mensen de livestream. De sfeer was constructief.

Wat is er verteld?

Tijdens de avond presenteerden we de uitkomsten van de onderzoeken die we het afgelopen half jaar deden naar ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, ecologie en morfologie. Deze onderzoeken zijn nu afgerond. Hiermee ronden we ook de eerste fase van het project Waddenzee: verbetering verbinding Ameland af. Hieronder ziet u een kleine impressie van de onderzoeken.

In het onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit maakten we een analyse van de kwaliteiten en kansen in het gebied. Het morfologisch onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de Waddenzee, met nadruk op de verschillende mogelijke vaarroutes tussen Ameland en de vaste wal. Ook maakten we een inschatting van het toekomstig baggerbezwaar voor de verschillende routes. 

In het ecologisch onderzoek bepaalden we de impact van de mogelijke routes op onder andere de Waddenzee, kwelders en aanmeerlocaties. In het mobiliteitsonderzoek staat de vervoersvraag van de toekomstige oplossing tussen Ameland en de vaste wal centraal.

Naast de uitgevoerde onderzoeken, kwam tijdens de avond ook aan bod hoe we met het huidige beheer en onderhoud de bereikbaarheid van Ameland garanderen. We gaven een toelichting op de baggerwerkzaamheden en de nieuwe hoogwaterroute.

Welke oplossingen zijn in beeld?

Tot slot gingen we in op de 2 oplossingsrichtingen:

  1. Het optimaliseren van de bestaande verbinding
  2. Het verplaatsen van de vertrek- en aankomstlocatie; van Nes naar de Ballumerbocht of naar Hollum, en van Holwerd naar Ferwert

Per oplossingsrichting presenteerden we 6 à 7 mogelijke oplossingen. Voorbeelden van optimalisaties zijn het scheiden van vrachtvervoer en personenvervoer, het veranderen van de afmetingen van de vaargeul, het verlengen van de pier en het aanpassen van de dienstregeling.

Omgevingsmanager Wilmar Stigter blikt terug op de bijeenkomst. ‘We zien dat er zorgen zijn over de bereikbaarheid, maar op de vragen konden we goed antwoord geven. Daarnaast zie je dat de Amelanders specifieke kennis hebben, bijvoorbeeld over vogels en het belang van een goede dienstregeling voor het leven op Ameland. Zo’n avond geeft ons team een goed gevoel van urgentie.

En hoe gaat het nu verder?

De onderzoeken vormen de basis voor de tweede fase van het project. We gebruiken de onderzoeken en de reacties uit de omgeving om de mogelijke oplossingen verder uit te werken. Ook voeren we effectonderzoeken uit en stellen we een economische analyse op.

Samen met de informatie uit projectfase 1, is dit pakket het eindresultaat van het vervolgonderzoek. We streven ernaar het project in 2023 af te ronden, zodat de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit kan nemen op basis van de uitkomsten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project, kunt u kijken op onze projectpagina. De volledige onderzoeken, inclusief een samenvatting, zijn te vinden op de Rijkswaterstaat Rapportendatabank. Op woensdagavond 28 september 2022 vond er een informatiebijeenkomst plaats in Ferwert.