Interview

Droogte en laagwater belemmeren werkzaamheden Twentekanalen

Gepubliceerd op: 26 september 2022 - Laatste update: 27 september 2022, 12:32

De zomer van 2022 was een van de warmste, zonnigste en droogste zomers ooit gemeten. Die droogte heeft effect op de waterstand van de rivieren en kanalen in Nederland. Zo was het gebrek aan water ook te merken bij de Twentekanalen.

Hoe daarmee om is gegaan, vertelt Marten Klos, nautisch adviseur van Rijkswaterstaat.

Het was afgelopen zomer veel in het nieuws: droogte en lage waterstanden in rivieren. Vervoer over water werd daardoor op bepaalde trajecten lastiger. Sommige routes werden afgesloten waardoor het op andere trajecten weer drukker werd.

‘Het was een hele puzzel om goed om te gaan met de watertekorten,’ zegt Klos. ‘En door veel te overleggen met belanghebbenden zijn we er allemaal goed uitgekomen.’

Kunstmatige waterstand in de Twentekanalen

Het Twentekanaal is een belangrijke schakel voor de scheepvaart en de watervoorziening van Twente en omstreken. Hiervoor moet het waterpeil in het Twentekanaal op niveau blijven. Het gemaal bij sluis Eefde speelt daarbij een cruciale rol. Het pompt namelijk water op uit de IJssel naar het hoger gelegen Twentekanaal.

Het gemaal kon niet meer pompen, omdat de waterstand in de IJssel te laag was. Met het plaatsen van tijdelijke pompen hebben we het waterniveau op peil gehouden. Daardoor konden we voldoen aan de behoeften van de vele gebruikers, zoals scheepvaart, natuur en drinkwaterbedrijven.

Ook de werkzaamheden aan de verruiming konden in zekere mate verder. ‘Het baggeren kon door. Maar door de lage waterstanden in de omliggende wateren flink gezakt was, ondervonden we wel wat hinder.’

Werkzaamheden Twentekanalen stilleggen

De plekken waar de baggerspecie naar afgevoerd werden, in het IJsseloog en Ravenswaarden, waren door de laagwaterstand onbereikbaar. ‘Schepen konden niet meer over de IJssel. Of in ieder geval niet meer volgeladen’, zegt Klos. ‘De werkzaamheden hebben daarom even stilgelegen wat ook weer effect had op de planning.’

Naast de afvoer van de bagger, was ook de aanvoer van het stortsteen voor de natuurvriendelijke oevers een probleem. Als alternatief is gekozen dit over te laten doen.

Klos: ‘De scheepvaart was een hele puzzel. Laagwater betekende minder vaarroutes en doordat schepen minder lading meenemen waren er meer schepen. En alternatieve routes werden dus extra druk. Veel vervoer is daarom ook tijdelijk stilgelegd. We zagen de containers op de Combi Terminal Twente bij Almelo flink toenemen.’

Interessante droge zomer van 2022

‘Voor mij als nautisch adviseur was afgelopen zomer een interessante periode,’ zegt Klos. ‘Mijn taak is het veilig en vlot laten verlopen van het verkeer over de Twentekanalen. Met de werkzaamheden is dat al een klus en nu het waterniveau in de rivieren daalde, moesten we met de koppen bij elkaar. We hadden te maken met een heel interessante situatie.’ 

In goed overleg met Rijkswaterstaat, de waterschappen, scheepvaartverenigingen en omliggende bedrijven hebben we afspraken gemaakt.

Het vervoer over water, van bijvoorbeeld brandstof, moest doorgaan. Maar ook de werkzaamheden op het kanaal wilde Rijkswaterstaat zo veel mogelijk doorzetten.

‘Daarnaast waren er ook nog de omliggende boeren en de Waterschappen die water uit het kanaal nodig hadden. In goed overleg met Rijkswaterstaat, de Waterschappen, scheepvaartverenigingen en omliggende bedrijven hebben we afspraken gemaakt.’