Nieuwsbericht

9 partijen geselecteerd voor raamovereenkomst kennisontwikkeling en -implementatie van CE in de GWW

Gepubliceerd op: 6 september 2022 - Laatste update: 8 december 2022, 11:39

Rijkswaterstaat wil in 2050 circulair zijn en al in 2030 circulair en klimaatneutraal werken. Om dit te bereiken moet er veel kennis ontwikkeld en gedeeld worden. Hiervoor is een raamovereenkomst opgesteld, waar na een aanbesteding 9 (consortia van) adviesbureaus voor zijn geselecteerd.

De raamovereenkomst betreft ondersteuning bij de kennisontwikkeling, overdracht en implementatie van circulariteit (CE) in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en kent 6 percelen. De opdrachten binnen deze raamovereenkomst moeten een belangrijke bijdrage leveren aan onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en circulair te werken bij onze infrastructuurprojecten.

Daarnaast moet de ontwikkelde kennis binnen de raamovereenkomst bijdragen aan de transitie naar een (inter)nationale circulaire bouweconomie.

Aanbesteding van de opdracht

De contractpartijen zijn in een aanbesteding geselecteerd op basis van goed begrip van de opdracht, hun kennis en ervaring met de materie en met projectmanagement en hun visie op open en transparante samenwerking en kennisdeling.

De looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar, met optie tot verlenging tot eind 2026.

‘We kijken ernaar uit om samen met deze deskundige partijen aan de slag te gaan en flinke stappen te zetten op het gebied van kennisontwikkeling en –implementatie voor circulair werken bij Rijkswaterstaat’, aldus Boukje van Reijn, programmamanager CE in de GWW bij Water, Verkeer en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

Voor de 6 percelen binnen de raamovereenkomst zijn de volgende partijen en/of consortia geselecteerd:

Perceel 1: Materialen

 • Closing the Loop: EIB, Antea, Nebest, GBN, Berenschot, Significant synergy
 • Arup, Nibe, Rebel
 • Royal HaskoningDHV, SGS Intron
 • Witteveen+Bos, CE Delft, Copper8

Perceel 2: Meten en monitoren

 • Closing the Loop: EIB, Antea, Nebest, GBN, Berenschot, Significant synergy
 • Aveco de Bondt
 • Royal HaskoningDHV, SGS Intron, Stichting Insert
 • Witteveen+Bos, CE Delft, Copper8

Perceel 3: Data en Paspoorten

 • VacWerk: Movares, Alba Concepts, KplusV
 • Royal HaskoningDHV, SGS Intron, Stichting Insert
 • Witteveen+Bos, CE Delft, Copper8

Perceel 4: Hergebruik en implementatie

 • Arup, Nibe, Rebel
 • Witteveen+Bos, CE Delft, Copper8
 • Sweco, Twijnstra Gudde, Westenberg
 • WeBoost, Wagemaker

Perceel 5: Inkoop en contractering

 • Arup, Nibe, Rebel
 • Witteveen+Bos, CE Delft, Copper8
 • CiPa: Arcadis, Over Morgen, Flux Partners, Metabolic, AevesBenefit

Perceel 6: Strategie, programma-advies en kennisdeling

 • Closing the Loop: EIB, Antea, Nebest, GBN, Berenschot, Significant synergy
 • Arup, Nibe, Rebel
 • VacWerk: Movares, Alba Concepts, KplusV
 • RHDHV, SGS Intron, AEF, PHI Factory