Werkzaamheden

Sluis Grave: korte stremming 7 augustus 2022

Gepubliceerd op: 5 augustus 2022 - Laatste update: 23 februari 2023, 14:42

Sluis Grave is zondag 7 augustus van 16.00 tot 22.00 uur gestremd. Dit vanwege een spoedvervanging van de deurcilinder van het benedenhoofd. Sluis Grave wordt momenteel extra zwaar belast, omdat sluis Weurt gestremd is. Aannemerscombinatie Mourik Dynniq voert de werkzaamheden uit.

Door de defecte deurcilinder draait sluis Grave momenteel op 75 procent schutcapaciteit. Na de reparatie is de capaciteit weer 100 procent. Dit betekent dat het aantal schuttingen per dag toeneemt en de wachttijd voor schippers afneemt.

Hinder

De specifieke stremming zondag 7 augustus van 16.00 tot 22.00 uur heeft een aantal redenen. In dit tijdvak is er aanzienlijk minder beroepsvaart, zijn de recreatieschippers veelal in een jachthaven aangemeerd en voldoen we aan de voorwaarde dat de werkzaamheden vanwege veiligheid bij daglicht worden uitgevoerd. Met dit tijdslot proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Stremming sluis Weurt

Er is op dit moment meer scheepvaart bij sluis Grave vanwege de stremming van sluis Weurt. De 2 sluiskolken van sluis Weurt zijn namelijk buiten werking. In 1 kolk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats en de tweede kolk kan niet gebruikt worden vanwege de lage waterstand.